Objavljeno: .
Ažurirano: 10. studenoga 2021.

Kaštelan-Macan, Marija (Dubrovnik, 23. V. 1939), kemijska inženjerka, stručnjakinja za analitičku kemiju, kroničarka studija kemijskog inženjerstva u Hrvatskoj.

Diplomirala je na Tehnološkome fakultetu (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije; FKIT) u Zagrebu 1957., gdje je doktorirala 1973. disertacijom Teorijska razmatranja kromatografskog procesa na tankom sloju (mentorica → V. Marjanović-Krajovan). Od 1963. radila je na istom fakultetu, od 1987. kao redovita profesorica; umirovljena je 2007. Predavala je kolegije Analitička kemija, Ispitivanje materijala (poslije Ispitivanje kvalitete), te na doktorskome studiju Kemijska analiza u sustavu kvalitete i dr. Na Fakultetu je bila predstojnica Zavoda za analitičku kemiju (1977–78, 1997–98, 2002–05), prodekanica (1989–91), dekanica Instituta kemijskog inženjerstva (1990–91) te prva dekanica Fakulteta pod današnjim nazivom (1991–93).

Područje njezina znanstvenog i stručnog interesa je analitička kemija, napose kemijska analiza okoliša i metode praćenja kvalitete materijala i proizvoda, a uže područje optimizacija kromatografskoga procesa i njegova primjena u zaštiti okoliša. Autorica ili suautorica je udžbenika Analitička kemija I (1985), Analitička kemija II (sa Z. Šoljićem, 1985), Analitička kemija. Volumetrija (sa Z. Šoljićem, 2002), Kemijska analiza u sustavu kvalitete (2003), Plošna kromatografija (2006). Bavi se također kemijskim nazivljem i poviješću studija kemijske tehnologije i inženjerstva u Hrvatskoj, te je autorica ili urednica niza djela iz edicije Istaknuti profesori FKIT-a, knjiga Počeci kemijsko-tehnološkog studija u Hrvatskoj (1989), Vizionari kemijsko-inženjerskog studija (2004), Živa baština Vladimira Preloga (2008), Srećko Turina (2013), a kao leksikografkinja autorica je Enciklopedijskoga rječnika analitičkoga nazivlja (2014) te niza članaka Hrvatskog biografskog leksikona LZ-a. Bila je pomoćnica ministra u Ministarstvu razvitka i obnove (1995–2000). Od 2008. je professor emerita Sveučilišta u Zagrebu.


Ostali podatci
Što pročitati?

Marija Kaštelan-Macan. Zagreb, 2009.

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. Monografija. 1919.–2009. Zagreb, 2009., str. 285.

Iz arhive LZMK-a

KAŠTELAN-MACAN, MARIJA. Hrvatski biografski leksikon, sv. 7, 2009., str. 146–147.

Kaštelan-Macan, Marija

Kemijska inženjerka, stručnjakinja za analitičku kemiju, kroničarka studija kemijskog inženjerstva u Hrvatskoj.

Opći podatci
Ime
Marija
Prezime
Kaštelan-Macan
Mjesto i datum rođenja
Dubrovnik, 23. 05. 1939.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija