Objavljeno: .
Ažurirano: 7. lipnja 2022.

Marjanović, Vjera (Marjanović-Krajovan, Krajovan) (Petrinja, 15. X. 1898 – Krapinske Toplice, 1. VI. 1988), kemijska inženjerka, istaknuta nastavnica analitičke kemije.

Diplomirala je 1924. na Kemičko-inženjerskom odjelu Tehničke visoke škole u Zagrebu (poslije Tehnički, odn. Tehnološki fakultet; → Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije; FKIT), gdje je doktorirala 1928. disertacijom O kvantitativnom određivanju sulfat-iona s pomoću barium-sulfata, postavši prvom doktoricom tehničkih znanosti u Hrvatskoj. Usavršavala se u kemijskim institutima u Milanu i Padovi. Zaposlila se 1925. u Zavodu za analitičku kemiju Škole kao asistentica → Vladimira Njegovana, od 1946. docentica, od 1959. redovita profesorica; umirovljena je 1970. Predavala je kolegije Kvalitativna i kvantitativna kemijska analiza, Anorganska kemija, Analitička kemija, Specijalne metode kemijske analize. Bila je predstojnica Zavoda za analitičku kemiju (1946–70) te starješina Kemijsko-tehnološkog odsjeka Fakulteta (1953–56., 1962–64).

Bavila se kvantitativnim taloženjem sulfata, fosfata i magnezija iz ekstremnih koncentracija te primjenjivala organske reagense u kvantitativnoj i kvalitativnoj analizi. Među prvima u nas bavila se kromatografskim procesima. Autorica je skripta, odn. sveučilišnih udžbenika Kvalitativna kemijska analiza (1947) i Kvantitativna kemijska analiza (1949–68). Nagrada koja se od 2013. dodjeljuje najboljim studentima FKIT-a nosi njezino ime.


Ostali podatci
Što pročitati?

M. Kaštelan-Macan: Vizionari kemijsko-inženjerskoga studija. Zagreb, 2004., str. 96–109.

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. Monografija. 1919. – 2009. Zagreb, 2009., str. 307.

Vjera Marjanović-Krajovan. Zagreb, 2018.

Iz arhive LZMK-a

M. Kaštelan-Macan: MARJANOVIĆ, VJERA. Hrvatski biografski leksikon, mrežno izdanje, 2018.

Marjanović, Vjera

Kemijska inženjerka, istaknuta nastavnica analitičke kemije.

Opći podatci
Ime
Vjera (Vera)
Prezime
Marjanović (Marjanović-Krajovan, Krajovan-Marjanović, Krajovan)
Mjesto i datum rođenja
Petrinja, 15. 10. 1898.
Mjesto i datum smrti
Krapinske toplice, 01. 06. 1988.

Kategorije i područja
Kategorija