Objavljeno: .
Ažurirano: 20. listopada 2021.

Katović, Drago (Zagreb, 24. XII. 1941 – Zagreb, 28. III. 2020), tekstilno-tehnološki inženjer, stručnjak za tekstilnu kemiju.

Diplomirao je 1977. na odjelu tekstilnoga inženjerstva na Tehnološkom fakultetu (→ Tekstilno-tehnološki fakultet) u Zagrebu, na kojem je doktorirao 1985. disertacijom Istraživanja slobodnog formaldehida u visokom oplemenjivanju pamuka i njegovih mješavina (mentor → I. Soljačić). Od 1971. radio je na Višoj tekstilnoj tehničkoj školi u Zagrebu, a njenom integracijom u Institut za tekstil i odjeću 1983. prešao je na Tehnološki fakultet, gdje je radio do umirovljenja 2012., od 1997. u zvanju redovitoga profesora. Bio je predstojnik Zavoda za tekstilnu kemiju i ispitivanje materijala (1994–98), prodekan (1994–98., 2006–09), te dekan Fakulteta (1998–2002). Predavao je kao gostujući profesor na Tehničkom sveučilištu u Liberecu (TUL) u Češkoj (1996).

Područje njegova znanstvenog interesa obuhvaća istraživanja fizikalnih i kemijskih promjena na tekstilnom materijalu u procesima oplemenjivanja tekstila, kemijsko i optičko bijeljenje, fluorescenciju, mercerizaciju, nova sredstva za oplemenjivanje sa sniženim sadržajem slobodnog formaldehida, uljeodbojne i vodoodbojne obradbe, primjenu mikrovalne energije, te kemijsku obradbu drva, na čemu se temelje i nastavni programi kolegija koje je predavao (Operacije tekstilne dorade, Procesi oplemenjivanja, Vođenje procesa oplemenjivanja tekstila i dr.). Autor je dvaju patenata te suautor udžbenika Osnove oplemenjivanja tekstila I. Pripremni strojevi i procesi za oplemenjivanje (s I. Soljačićem i A. M. Grancarić, 1992), Osnove oplemenjivanja tekstila II. Procesi mokre apreture, bojadisanja i tiska (s I. Soljačićem i A. M. Grancarić, 1994) i Osnove oplemenjivanja tekstila III. Procesi suhe apreture (s I. Soljačićem, A. M. Grancarić i S. Bischof-Vukušić, 2006). Bio je redoviti član HATZ-a od 1994., te dobitnik državne Nagrade za znanost 2005. Od 2013. bio je professor emeritus Sveučilišta u Zagrebu.


Ostali podatci
Što pročitati?

Četrdeset godina tekstilnog studija na Sveučilištu u Zagrebu (1960. – 2000.) i deset godina Tekstilno-tehnološkog fakulteta (1991. – 2001.). Zagreb, 2001., str. 108–109.

Iz arhive LZMK-a

M. Kaštelan-Macan: KATOVIĆ, DRAGO. Hrvatski biografski leksikon, sv. 7, 2009., str. 180-181.

Katović, Drago

Tekstilno-tehnološki inženjer, stručnjak za tekstilnu kemiju.

Opći podatci
Ime
Drago
Prezime
Katović
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 24. 12. 1941.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 28. 03. 2020.
Povezane osobe
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Područje