Objavljeno: .
Ažurirano: 2. travnja 2024.

Kiš, Dragutin (Našice, 18. X. 1924 – Zagreb, 24. XII. 2010), pejzažni arhitekt i slikar, jedan od prvih i najistaknutijih stručnjaka u području pejzažne arhitekture u nas.

Diplomirao je 1955. šumarstvo na Poljoprivredno-šumarskome fakultetu (→ Fakultet šumarstva i drvne tehnologije, sv. 2) u Zagrebu. Od 1956. do umirovljenja 1987. radio je u → Urbanističkom institutu Hrvatske, gdje je od 1964. bio voditelj Centra za pejzaž. Kao vanjski suradnik predavao je na poslijediplomskim studijima na Šumarskome (1972–75) i Arhitektonskome fakultetu (1975–76) u Zagrebu. Bavio se oblikovanjem pejzaža i zelenih površina u sklopu regionalnih prostornih planova (kotar Krapina, 1957–58; Istra, 1967–69; Južni Jadran, 1967–69), prostornoga plana Hrvatske (1983–84) i generalnih urbanističkih planova (Conakry u Gvineji, 1963). Izradio je mnogobrojne programe i projekte za uređenje javnih zelenih površina i prirodnog okoliša, među kojima su značajniji: oblikovanje perivoja vile Zagorje u Zagrebu (danas Predsjednički dvori, 1962–63., sa S. Seissel i A. Rotkvić), pejzažno-parkovno uređenje memorijalnog kompleksa u Jasenovcu (1965), uređenje perivoja uz dvorac Oršić i Spomenik Seljačkoj buni i Matiji Gupcu u Gornjoj Stubici (1970–73), pejzažno uređenje spomen-područja Petrova gora (1979). Izveo je projekte hortikulturnih rješenja za zagrebačka naselja Voltino (1971), Dugave (1976–77) i Sloboštinu (1978–79), te obnovio više povijesnih perivoja (Maksimir, 1982; uz Kneževu palaču u Zadru, 2002; uz samostan sv. Lovre u Šibeniku, 2005). Objavio je studiju o vegetaciji zelenih površina u gradovima zapadne Afrike Plantes et plantations urbaines en Afrique occidentale (1963) i povijesni pregled hrvatske vrtne arhitekture u knjizi Hrvatski perivoji i vrtovi (1998). Autor je mnogobrojnih članaka o obnovi i zaštiti pejzaža i parkova te o prirodnim ljepotama Hrvatske koje je objavljivao u časopisima Hortikultura, Aufbau, Arhitektura, Čovjek i prostor, Bulletin JAZU, Ceste i mostovi, i dr. Dobitnik je zlatne medalje za hrvatski vrt na međunarodnoj izložbi Japan Flora 2000 (sa Z. Pongracom i N. Caren). Slikao je akvarele u duhu impresionizma.


Ostali podatci
Što pročitati?

D. Kiš: Akvareli i parkovi (priredila B. Hlevnjak). Zagreb, 2010.

Iz arhive LZMK-a

B. Franić: KIŠ, DRAGUTIN. Hrvatski biografski leksikon, sv. 7, 2009., str. 330–331.

Kiš, Dragutin

Pejzažni arhitekt i slikar, jedan od prvih stručnjaka u području pejzažne arhitekture u nas.

Opći podatci
Ime
Dragutin
Prezime
Kiš
Mjesto i datum rođenja
Našice, 18. 10. 1924.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 24. 12. 2010.
Povezane osobe
Seissel, Silvana
Povezana poduzeća
Urbanistički institut Hrvatske

Kategorije i područja
Kategorija
Područje