Objavljeno: .
Ažurirano: 10. lipnja 2024.

Kodl, Josip (Josef Maria) (Zdice, Češka, 8. IX. 1887 – Split, 27. IX. 1971), arhitekt, predstavnik funkcionalizma u arhitekturi.

Diplomirao je arhitekturu 1921. na Češkoj visokoj tehničkoj školi u Pragu (ČVUT v Praze). Nakon studija došao je u Split, gdje se 1925. zaposlio na odsjeku za visokogradnju tehničko-građevnog odjeljenja splitskoga gradskoga poglavarstva. Tijekom II. svj. rata priključio se antifašističkomu pokretu; 1943. je u Italiji radio na prihvatu izbjeglica s Visa. Godine 1946–48. bio je ravnatelj Oblasnoga građevinskoga poduzeća za Dalmaciju (od 1947. → Konstruktor) u Splitu, u sklopu kojega je organizirao obnovu razrušenih sela i gradova u Dalmaciji. Potom je bio suradnik Urbanističkoga biroa za Dalmaciju u Splitu, a 1950-ih sudjelovao je u izgradnji predsjedničke rezidencije i luke na Brijunima.

Projektantski rad u Splitu započeo je kao jedini splitski sudionik međunarodnoga natječaja za novi gradski regulacijski plan (1923–24). Kao radikalni pristaša funkcionalističke arhitekture, zauzimao se za načelo unošenja novih suvremenih stilova u povijesne ambijente. U Splitu je realizirao stambenu zgradu Čorak na Obali kneza Branimira (1925), Meteorološki opservatorij (1925–26) i zgradu akvarija (1928., srušena 1996) na Marjanu, Dom Veslačkoga kluba Gusar na Matejuški (1926–27., srušen 1990), vlastitu kuću Kodl u Glagoljaškoj ulici na Gripama (1927), kuću Tresić Pavičić na Šetalištu Ivana Meštrovića na Mejama (1927), osnovnu školu Manuš Dobri u Kliškoj (1929–30), vile Kargotić i Krstulović na uglu Kaštelanove i Hektorovićeve na Firulama (1931–33), hotel Ambasador na Obali Ante Trumbića (1935–37., srušen 2017), javna i carinska skladišta na Gatu sv. Duje u gradskoj luci (1936–37), kuću Kodl u Tršćanskoj (1939), kuću Tramontana u Ulici Petra I. Čajkovskoga (1941). Izveo je unutrašnje uređenje kavane Luxor na Peristilu u Splitu (1941., poslije preuređena).


Ostali podatci
Što pročitati?

D. Kečkemet: Moderna arhitektura u Dalmaciji. Arhitektura, 30(1976) 156–157, str. 74.

S. Piplović: Splitski arhitekti Š. Nakić i J. Kodl. Od eklekticizma do moderne. Kulturna baština, 12(1987) 17, str. 88–104.

Iz arhive LZMK-a

S. Piplović i B. Franić: KODL, JOSIP. Hrvatski biografski leksikon, sv. 7, 2009., str. 466–467.

Kodl, Josip
Osnovna škola Manuš Dobri u Kliškoj ulici iz 1930., Split
Foto: Jakov Prkić / CROPIX

Arhitekt, predstavnik funkcionalizma u arhitekturi.

Opći podatci
Ime
Josip (Josef Maria)
Prezime
Kodl
Mjesto i datum rođenja
Zdice (Češka), 08. 09. 1887.
Mjesto i datum smrti
Split, 27. 09. 1971.
Povezana poduzeća
Konstruktor

Kategorije i područja
Kategorija
Područje