Objavljeno: .
Ažurirano: 24. travnja 2024.

Kolacio, Zdenko (Sušak, danas dio Rijeke, 24. IX. 1912 – Zagreb, 18. V. 1987), urbanist i arhitekt, osnivač Urbanističkog instituta Rijeka i dugogodišnji ravnatelj Urbanističkog zavoda grada Zagreba.

Diplomirao je arhitekturu 1935. na Tehničkome fakultetu u Zagrebu. Godine 1937–39. radio je u gradskom poglavarstvu Sušaka na generalnom urbanističkom planu grada. Neposredno nakon II. svj. rata rukovodio je sektorom visokogradnje u obnovi Rijeke. Godine 1952. osnovao je i do 1956. vodio Urbanistički institut za Istru i Hrvatsko primorje (→ Urbanistički institut Rijeka). Godine 1957–71. bio je ravnatelj → Urbanističkoga zavoda grada Zagreba, potom je radio u Republičkom sekretarijatu za urbanizam, građevinarstvo, stambene i komunalne poslove, a od 1972. do umirovljenja 1974. bio je ravnatelj u arhitektonskom birou Zagreb-projekt. Nakon potresa u Skoplju 1963. bio je član savjetodavnoga odbora UN-a za obnovu grada.

Zajedno sa → Zdenkom Silom i → Kazimirom Ostrogovićem dobio je 1955. prvu nagradu za regulaciju središnjega poteza Zagreba od Zrinjevca do Save (projekt djelomično realiziran). Suautor je idejnoga urbanističkoga rješenja južnoga Zagreba (1962), zasebnih idejnih projekata naselja Trnsko (1959–60) i Siget (1963), središta Zapruđa (1967) te urbanističkih planova Volovčice (1964), Sopota (1965), Zavrtnice i Ravnica (1966). Vodio je izradbu urbanističkoga programa grada iz 1964 (prema kojem je 1971. donesen i prihvaćen Generalni urbanistički plan Zagreba). Sudjelovao je na natječajima za naselje brodogradilišta »3. maj« (1946), zgradu poduzeća Vulkan (1952., sa Z. Silom), stambenu zgradu tvornice papira (1954), sve u Rijeci, za regulaciju gradskih središta u Crikvenici (1950–51., sa Z. Silom) i Zadru (1960., s V. Ivanovićem, G. Kneževićem, M. Maretićem i J. Uhlikom) i dr. Ističe se njegov rad na spomeničkoj plastici, uglavnom na temu II. svj. rata. Među važnijim ostvarenjima su: spomenici Vladimiru Gortanu u Bermu (1952–53., sa Z. Silom), borcima na Trsatu u Rijeci (1952–56., sa Z. Silom), Vladimiru Nazoru u Crikvenici (1973), Vladimiru Franu Mažuraniću u Novom Vinodolskom (1973), Andriji Mohorovičiću u Voloskom (1979), spomen-park strijeljanih na Šubićevcu u Šibeniku (1961–62., s K. Angelijem Radovanijem), memorijalna obilježja u Anindolu u Samoboru (1959), Susedgradu (1961), Ferdinandovcu (1961–62) i šumi Abez kraj Gvozda (1966). Izlagao je crteže na više samostalnih i skupnih izložbi. Članke i rasprave o arhitekturi objavljivao je u periodici: Čovjek i prostor, Arhitektura, Dometi, Oko, Novi list, Večernji list, Vjesnik, i dr. Autor je knjige eseja Vizije i ostvarenja (1978). Bio je glavni urednik časopisa → Arhitektura (1960–63). Dobitnik je nagrada za životno djelo »Viktor Kovačić« (1974) i »Vladimir Nazor« (1983), godišnjih »Vladimir Nazor« (1976) i Nagrade Borbe (1980) te međunarodne Herderove nagrade (1979) za izniman doprinos integralnosti srednjoeuropske kulture.

Spomenik Vladimiru Gortanu, 1952–53., Beram

Ostali podatci
Što pročitati?

Sudbinu grada ne »kroje« samo urbanisti (intervju). Čovjek i prostor, 25(1978) 12(309), str. 17–19.

T. Maroević: Zdenko Kolacio, spomenici i obilježja 1953–1982. Zagreb, 1984.

Iz arhive LZMK-a

B. Franić: KOLACIO, ZDENKO. Hrvatski biografski leksikon, sv. 7, 2009., str. 495–496.

B. Nefat: KOLACIO, ZDENKO. Istarska enciklopedija, 2005., str. 402.

Kolacio, Zdenko

Urbanist i arhitekt.

Opći podatci
Ime
Zdenko
Prezime
Kolacio
Mjesto i datum rođenja
Sušak, 24. 09. 1912.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 18. 05. 1987.
Povezane osobe
Ostrogović, Kazimir,
Sila, Zdenko
Povezana poduzeća
Urbanistički institut Rijeka,
Urbanistički zavod grada Zagreba
Nagrada
Nagrada »Viktor Kovačić«,
Nagrada »Vladimir Nazor«,
Nagrada Borbe,
Herderova nagrada,
Godišnja nagrada »Vladimir Nazor«
Povezani časopisi
Arhitektura

Kategorije i područja
Kategorija
Područje