Objavljeno: .
Ažurirano: 29. listopada 2018.

Komadina, Pavao (Tivat, Boka kotorska, 29. VI. 1946), inženjer pomorskoga prometa, stručnjak za pomorske tehnike i tehnologije.

U Rijeci je završio Višu pomorsku školu 1970., a na Fakultetu za pomorstvo i saobraćaj (→ Pomorski fakultet u Rijeci) diplomirao je 1980. te doktorirao 1991. disertacijom Utjecaj ekonomskih kriterija na optimalnu veličinu tankera (mentor → B. Bonefačić). Nakon pomorske karijere časnika i zapovjednika, 1975. zaposlio se kao nastavnik u Pomorskoj školi u Bakru, a 1980. na Pomorskome fakultetu u Rijeci, kada je Fakultet opremio prvim radarskim navigacijskim simulatorom u Hrvatskoj s uređajem za automatsko radarsko ucrtavanje. Na Fakultetu je redoviti profesor od 1998., u trajnom zvanju od 2002. Bio je dekan Fakulteta u pet mandata (1996−2000. i 2004−10), predsjednik Upravnoga vijeća Sveučilišta u Rijeci te prorektor (2010−13). Osnovao je međunarodni međusveučilišni doktorski studij Pomorstvo. Predavao je kao gostujući profesor na Svjetskom pomorskom sveučilištu u Malmöu i na Međunarodnoj pomorskoj akademiji u Trstu (IMA). Bio je zamjenik ministra pomorstva, prometa i veza (2000−04) i vanjski član saborskog Odbora za Pomorstvo, promet i veze. Autor je djela Tankeri (1994), Brodovi multimodalnog transportnog sustava (2001), RO-RO brodovi (2002), a suautor još pet; objavio je više od 200 znanstvenih i stručnih radova te studija. Član je Matičnog odbora za područje tehničkih znanosti te izvršnog odbora International Maritime Lectures Association iz Malmöa. Odlikovan je Redom Danice hrvatske (2003) za doprinos izgradnji autoceste Rijeka‒Zagreb, dobitnik je Nagrade Grada Rijeke (2011) i Nagrade za životno djelo Primorsko-goranske županije (2018). Izabran je za počasnog člana Britanskoga nautičkog instituta te professora emeritusa Sveučilišta u Rijeci 2016. Bio je predsjednik Znanstvenoga savjeta za pomorstvo HAZU-a, od 2004. redoviti je član HATZ-a, od 2016. član emeritus.

Komadina, Pavao
Inženjer pomorskog prometa, stručnjak za brodove multimodalnoga transportnog sustava.

Opći podatci
Ime
Pavao
Prezime
Komadina
Mjesto i datum rođenja
Tivat (Crna Gora), 29. 06. 1946.
Povezane osobe
Povezane ustanove
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Pomorski fakultet u Rijeci

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje