Objavljeno: .
Ažurirano: 29. studenoga 2018.

Kos, Serđo (Rijeka, 24. I. 1957), inženjer pomorskoga prometa, stručnjak za teoriju loksodromske i ortodromske navigacije te elektroničku i satelitsku navigaciju.

Na Fakultetu za pomorstvo i saobraćaj u Rijeci (→ Pomorski fakultet u rijeci) diplomirao je 1986., magistrirao 1992. te doktorirao 1994. disertacijom Prilog unapređenju terestričke navigacije laserskim sustavom (mentor I. Vukušić). U Jugoslavenskoj linijskoj plovidbi (poslije Croatia Line) plovio je 1979−89. te postao kapetan duge plovidbe. Od 1989. radi na Fakultetu, od 2004. kao redoviti profesor. Predaje kolegije Astronomska navigacija, Terestrička navigacija, Elektronička navigacija, Primijenjena satelitska navigacija, Istraživanje pomorskih nezgoda te Integralni i multimodalni transport. Osnovao je 2011. Navigacijski GNSS laboratorij, prvi takav u Hrvatskoj, kojega je i voditelj. Bio je predstojnik Zavoda za nautičke znanosti (2008−10., ponovno od 2016) te dekan Fakulteta (2010−16). Predavao je na pomorskim fakultetima u Splitu (2008−10) i Portorožu (2011−13).

Bavi se teorijom loksodromske i ortodromske navigacije, terestričkom, astronomskom i elektroničkom navigacijom, satelitskom navigacijom (GNSS sustavi – svemirsko vrijeme, preciznost i pogreške), te multimodalnim transportnim mrežama. Suautor je udžbenika Prijevoz kontejnera brodom I, II (1992., 1993), Elements of electronic navigation for deck officers and masters (2005), Morska kontejnerska transportna tehnologija II (2006) i Terestrička elektronička navigacija (2010). Glavni je urednik časopisa → Pomorstvo od 2004. Od 2008. redoviti je član Kraljevskoga instituta za navigaciju iz Londona, od 2012. predsjednik hrvatskoga ogranka, a od 2015. član je vijeća Instituta. Osnivač je Udruge visokoškolskih pomorskih učilišta Republike Hrvatske, koje je i prvi predsjednik (2013−16). Od 2016. redoviti je član HATZ-a i Europske akademije znanosti i umjetnosti u Salzburgu.

Kos, Serđo

Inženjer pomorskoga prometa, stručnjak za teoriju loksodromske i ortodromske navigacije te elektroničku i satelitsku navigaciju (svemirsko vrijeme).

Opći podatci
Ime
Serđo
Prezime
Kos
Mjesto i datum rođenja
Rijeka, 24. 01. 1957.
Povezane ustanove
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Pomorski fakultet u Rijeci
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje