Objavljeno: .
Ažurirano: 22. listopada 2019.

Pomorstvo, multidisciplinarni znanstveni časopis koji objavljuje teme vezane uz pomorstvo koji 1999–2005. izlazi jednom, a od 2006. dva puta na godinu. Od 2000. časopis nosi podnaslov na engleskom jeziku Journal of Maritime Studies, a od 2010. nosi usporedni podnaslov na hrvatskom i engleskom jeziku Multidisciplinarni znanstveni časopis – Multidisciplinary Scientific Journal of Maritime Research. Izdavanje časopisa pokrenuo je Odjel za pomorstvo na Visokoj pomorskoj školi u Rijeci. (→ Pomorski fakultet u rijeci)

Naslovnica multidisciplinarnog časopisa Pomorstvo, 2017., Pomorski fakultet, Rijeka

Časopis se smatra sljednikom Zbornika radova, prvi put objavljenoga 1964. Prvi urednik časopisa bio je Mijo Biličić. Uz urednički odbor koji danas čine profesori Pomorskoga fakulteta u Rijeci, časopis ima i Međunarodni znanstveni savjetodavni odbor. Objavljuje znanstvene i stručne radove vezane uz različite aspekte pomorstva (brodogradnja, biotehnologija, elektrotehnika i računarstvo, ekonomija, ekologija, navigacija, pravo, povijest, strojarstvo, tehnika, tehnologija te tehnologija prometa i transporta). Članci su se u početku objavljivali na hrvatskom i engleskom jeziku (s dvojezičnim sažetcima), no svi članci objavljeni nakon 1. broja u 2013. na engleskom su jeziku. Časopis je indeksiran u više od 25 međunarodnih baza podataka, a od 2006. dostupan je i na portalu znanstvenih časopisa RH. Od 2004. glavni je urednik → Serđo Kos.


Ostali podatci
Mrežne poveznice

Pomorstvo

Pomorstvo. Hrčak, portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa

Pomorstvo
Naslovnica multidisciplinarnog časopisa Pomorstvo, posebno izdanje u povodu 50 godina osnutka Pomorskoga fakulteta u Rijeci, 1999., Visoka pomorska škola, Rijeka

Multidisciplinarni znanstveni časopis koji objavljuje teme vezane uz pomorstvo, a koji 1999–2005. izlazi jednom a od 2006. dva puta na godinu.

Opći podatci
Mjesto izdavanja
Rijeka
Početak izlaženja
1999.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje