Objavljeno: .
Ažurirano: 29. siječnja 2024.

Kos, Zorko (Šumber kraj Labina, 2. II. 1930 – Opatija, 23. XI. 2018), građevinski inženjer i stručnjak za hidrotehničke melioracije.

Na Građevinskom odsjeku Tehničkoga fakulteta (→ Građevinski fakultet) u Zagrebu diplomirao je 1956. i doktorirao 1979. disertacijom Primjena matematičkih modela na planiranje vodoprivrednih sistema. Radio je 1956–61. u Istarskoj vodnoj zajednici u Labinu kao tehnički direktor i direktor, 1962–65. u Ministarstvu poljogospodarstva Kraljevine Libije kao savjetnik za natapanje te 1966–76. kao direktor Općega vodoprivrednoga poduzeća za vodno područje primorsko-istarskih sljevova u Rijeci. Od 1976. radio je na Građevinskome fakultetu u Rijeci, kao redoviti profesor od 1985. Predavao je kolegij Hidrotehničke melioracije tla te druge kolegije iz vodnog gospodarstva i graditeljstva. Bio je predstojnik Zavoda za hidrotehniku i geotehniku te prodekan i dekan Fakulteta 1977–81. i 1991–95. Umirovljen je 2000. Bio je i povremeni predavač na zagrebačkome građevinskom i arhitektonskome fakultetu te na građevinskome fakultetu u Nišu.

Područja su njegova znanstvenoga i stručnoga interesa bila hidrotehničke melioracije, vodoopskrba i hidrotehnika. Autor je udžbenika Hidrotehničke melioracije tla 1–3 (1987–91), prvoga cjelovitog udžbenika iz tog područja, te knjiga Vodoprivreda gornjeg Jadrana – Povijest razvoja vodnog graditeljstva na vodnom području primorsko-istarskih slivova (2001) i Vodoprivreda gornjeg Jadrana – Povijest vodnog graditeljstva na vodnom području primorsko-istarskih slivova. Kanalizacijski sustavi, I (2006). Bio je više od 25 godina stalni ekspert programa Ujedinjenih naroda za okoliš (engl. UN Environment Programme, UNEP) te za prehranu i poljoprivredu (engl. Food and Agriculture Organization, FAO). Kao stručnjak UN-a bio je 1972–86. organizator i ravnatelj projekta Proučavanje vodnih zaliha i njihovo iskorištavanje u Istri. Radio je na rehabilitaciji sustava natapanja u kineskoj pokrajini Guanxi (1989. i 1993). Bio je predsjednik Društva za odvodnju i navodnjavanje (1981–91). Dobitnik je Nagrade »Nikola Tesla« 1993. Od 2001. professor emeritus Sveučilišta u Rijeci.


Ostali podatci
Vidi još...

N. Ožanić: In memoriam Prof. emeritus Zorko Kos. Zbornik radova (Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci), XXI(2018) 1, str. 252–256.

Iz arhive LZMK-a

A. Klemenčić: KOS, ZORKO. Hrvatski biografski leksikon, sv. 7, 2009., str. 658.

Kos, Zorko

Građevinski inženjer i stručnjak za hidrotehničke melioracije.

Opći podatci
Ime
Zorko
Prezime
Kos
Mjesto i datum rođenja
Šumber kraj Labina, 02. 02. 1930.
Mjesto i datum smrti
Opatija, 23. 11. 2018.
Povezane ustanove
Građevinski fakultet u Rijeci
Nagrada
državne nagrade za znanost,
Nagrada »Nikola Tesla«

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija