Objavljeno: .
Ažurirano: 21. studenoga 2018.

Kreuh, Ladislav (Zidani Most, Slovenija, 5. XI. 1919 – Zagreb, 22. IV. 1981), strojarski inženjer, stručnjak za generatore pare.

Diplomirao je 1943. na strojarskom odsjeku Tehničkoga fakulteta (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje; FSB) u Zagrebu te doktorirao 1971. disertacijom Usporedbene metode za određivanje karakterističnih veličina stanja generatora pare u kompleksnom procesu proizvodnje pare (mentor → J. Šretner). Radio je kao konstruktor u Tvornici parnih kotlova u Zagrebu (1945–46), voditelj energane u Jugoslavenskom kombinatu gume i obuće Borovo (1946–51) te konstruktor i projektant energetske opreme i voditelj Projektnog biroa i tehnički direktor tvornice Đuro Đaković u Slavonskom Brodu (1951–66). Od 1961. honorarni je docent, od 1966. docent, od 1976. redoviti profesor FSB-a. Predavao je kolegije Parni kotlovi, Ispitivanja i Termoenergetska postrojenja. Uz redovitu nastavnu aktivnost surađivao je s mnogim gospodarskim organizacijama (Institut Đuro Đaković, Elektroprivreda, NE Krško). Autor je knjige Generatori pare (1978). Dobio je Nagradu »Nikola Tesla« (1981).


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb, 1989., str. 225–226.

Iz arhive LZMK-a

D. Taboršak: KREUH, LADISLAV. Hrvatski biografski leksikon, sv. 8, 2013., str. 119–120.

Kreuh, Ladislav
Strojarski inženjer, stručnjak za generatore pare.

Opći podatci
Ime
Ladislav
Prezime
Kreuh
Mjesto i datum rođenja
Zidani Most (Slovenija), 05. 11. 1919.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 22. 04. 1981.
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje