Objavljeno: .
Ažurirano: 5. studenoga 2018.

Šretner, Josip (Osijek, 29. I. 1900 – Zagreb, 8. X. 1989), brodostrojarski inženjer i podmorničar.

Diplomirao je strojarstvo 1924. na Visokoj tehničkoj školi u Beču (TH Wien). Nakon diplome 1926. počeo je službovanje u ratnoj mornarici, a 1929. postavljen je za referenta Podmorničke flotile. Godine 1939. upućen je u Veliku Britaniju za nadzornoga inženjera gradnje turbina, gdje je ostao do kraja II. svj. rata kao nadzornik pogonskih sustava jugoslavenskih trgovačkih brodova. Nakon povratka, radio je kao upravnik pomorstva u Ministarstvu saobraćaja u Beogradu i u Ministarstvu pomorstva u Splitu (1945), te u → Centralnoj upravi brodogradnje u Beogradu (1946), a od 1949. kao načelnik brodostrojarskoga, poslije nuklearnoga odjela u Brodarskom naučnom institutu u Zagrebu (→ Brodarski institut). Na brodograđevnom odjelu Tehničkoga fakulteta u Zagrebu (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje) izabran je 1953. za izvanrednoga, a 1964. za redovitoga profesora; do umirovljenja 1970. predavao je kolegije Brodska toplinska postrojenja, Brodski kotlovi, Brodski parni strojevi i Brodski motori.

Autor je više patenata, a sveučilišnim udžbenicima (Parni kotlovi, 1968; Brodski motori s unutarnjim izgaranjem, 1970; Brodski parni kotlovi, 1974) pridonio je razvoju i modernizaciji nastave brodogradnje nakon II. svj. rata. Bavio se primjenom znanstvenih istraživanja u suradnji s gospodarstvom, posebice na obnovi i projektiranju podmornica po uzoru na talijanske u brodogradilištima u Rijeci i Puli te je bio član stručnih državnih odbora, savjeta i komisija za brodogradnju, kao i stalni suradnik pomorskih i tehničkih izdanja LZ-a.


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb, 1989., str. 232.

Šretner, Josip

Brodostrojarski inženjer i podmorničar.

Opći podatci
Ime
Josip
Prezime
Šretner
Mjesto i datum rođenja
Osijek, 29. 01. 1900.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 08. 10. 1989.
Povezane osobe

Kategorije i područja