Objavljeno: .
Ažurirano: 21. studenoga 2018.

Krpan, Mirko (Drinak kraj Novoga Vinodolskoga, 21. I. 1924 – Rijeka, 1. XII. 2006), brodograđevni inženjer, stručnjak za tribologiju.

Diplomirao je 1955. na brodograđevnom odsjeku Tehničkoga fakulteta u Zagrebu, te doktorirao 1979. disertacijom Analiza karakteristike dodirnih površina i utjecaj tih karakteristika i njihove promjenjivosti na mehanizme trenja (mentor → Z. Sapunar) na Tehničkome fakultetu u Rijeci. Do 1963. radio je u upravi za Mornaričko-tehnička istraživanja u Splitu i Predstavništvu pri Brodoprojektu u Rijeci gdje je vodio više od stotinu samostalnih projekata i proračuna nadvodnih i podvodnih objekata i njihovih konstrukcija i opreme. Na Tehničkome fakultetu u Rijeci radio je od 1963. u Zavodu za tehničku mehaniku, kojega je bio jedan od osnivača. Od 1979. bio je redoviti profesor Fakulteta, umirovljen je 1994. Predavao je kolegije Tehnička mehanika, Teorija mehanizama, Tribologija. Bio je prodekan (1970–72) i dekan (1979–81) Fakulteta te prorektor (1984–86) i rektor (1986–89) Sveučilišta u Rijeci.

Bavio se mehanikom i tribologijom te bio voditelj i suradnik više znanstvenoistraživačkih projekata iz područja brodogradnje, obradbe metala i mehanike čvrstog tijela. Velik dio znanstvene aktivnosti usmjerio je na otkrivanje novih teorijskih fenomena trenja i njegovih triboloških manifestacija u tehničkoj praksi. Bio je jedan od osnivača, redoviti član i potpredsjednik HATZ-a. Dodijeljeno mu je počasno zvanje professor emeritus Sveučilišta u Rijeci 1997.


Ostali podatci
Što pročitati?

In memoriam Mirko Krpan. Engineering review, 26(2006) 1–2, str. 106.

Iz arhive LZMK-a

D. Taboršak: KRPAN, MIRKO. Hrvatski biografski leksikon, sv. 8, 2013., str. 220.

Krpan, Mirko
Brodograđevni inženjer, stručnjak za tribologiju.

Opći podatci
Ime
Mirko
Prezime
Krpan
Mjesto i datum rođenja
Drinak kraj Novog Vinodolskog, 21. 01. 1924.
Mjesto i datum smrti
Rijeka, 01. 12. 2006.
Povezane osobe
Povezane ustanove
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Tehnički fakultet u Rijeci
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje