Objavljeno: .
Ažurirano: 21. studenoga 2018.

Krumes, Dragomir (Slavonski Brod, 3. IX. 1945), strojarski inženjer, stručnjak za materijale i termodifuzne postupke obradbe.

Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu diplomirao je 1970., magistrirao 1977. te doktorirao 1985. disertacijom Utjecaj strukture boridnog sloja na njegova mehanička svojstva (mentor → B. Liščić). Radio je u Institutu tvornice Đuro Đaković u Slavonskom Brodu (1971−90), gdje je od 1977. bio organizator i voditelj Odjela materijala i toplinske obrade te od 1983. voditelj novoosnovanoga Zavoda za materijale. Predavao je na studiju strojarstva u Slavonskom Brodu (→ Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu) od 1971., gdje je od 1996. redoviti profesor. Predavao je kolegije iz područja materijala i toplinske obradbe. Osnovao je te bio predstojnik Zavoda za materijale i toplinsku obradbu (2005−09), voditelj Katedre za materijale i toplinsku obradbu (2009−14), a osnovao je i nekoliko laboratorija. Bio je prodekan (1990−95., 1999−2002) i dekan (1995−99) Fakulteta te prorektor osječkoga sveučilišta (2001−05). Umirovljen je 2014.

Područja su njegova znanstvenoga i stručnoga interesa materijali, tehnologije toplinske obradbe i termodifuzni postupci. Autor je udžbenika Željezni materijali I−II (s M. Novoselom, 1994), Alatni materijali (s M. Novoselom i F. Cajnerom, 1996), Nove tehnologije (sa Z. Lukačevićem, Z. Raosom, A. Stoićem i M. Stubičarem, 1998), Posebni čelici (s M. Novoselom, 1998), Toplinska obradba (2000) te Površinske toplinske obrade i inženjerstvo površina (2004). Bio je predsjednik Hrvatskoga društva za toplinsku obradu metala 1994−98. Član je HATZ-a od 2000.


Ostali podatci
Iz arhive LZMK-a

D. Taboršak: KRUMES, DRAGOMIR. Hrvatski biografski leksikon, sv. 8, 2013., str. 262–263.

Krumes, Dragomir

Strojarski inženjer, stručnjak za materijale i termodifuzne postupke obradbe.

Opći podatci
Ime
Dragomir
Prezime
Krumes
Mjesto i datum rođenja
Slavonski Brod, 03. 09. 1945.
Povezane osobe
Povezane ustanove
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje