Objavljeno: .
Ažurirano: 19. travnja 2020.

Liščić, Božidar (Karlovac, 17. I. 1929 – Zagreb, 19. IV. 2020), strojarski inženjer, stručnjak za toplinsku obradbu i inženjerstvo površina.

Diplomirao je 1954. te doktorirao 1975. disertacijom Dubina prokaljivanja kao funkcija prokaljivosti čelika i parametara ohlađivanja pri gašenju (mentor → R. Zgaga) na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Radio je u Tvornici alatnih strojeva Prvomajska (1954–64), gdje je bio i direktor (1961–64), te u Privrednoj komori grada Zagreba (1964–68) kao savjetnik za metaloprerađivačku industriju. Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje radio je od 1968., od 1982. kao redoviti profesor. Umirovljen je 1999. Predavao je kolegije Toplinska obrada metala, Oprema za toplinsku obradu te Inženjerstvo površina, kolegij koji je uveo 1990. Bio je osnivač i voditelj Laboratorija za toplinsku obradu (1968–81) te voditelj Katedre za toplinsku obradu i inženjerstvo površina. Kao stručnjak Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) radio je u šest zemalja Bliskoga istoka i Azije (1971–90), a od 1989. bio je stručni savjetnik u poduzeću Ipsen International GmbH, jednome od vodećih svjetskih proizvođača opreme za toplinsku obradbu.

Bavio se naglim ohlađivanjem čelika (gašenjem) pri kaljenju i metodama ispitivanja intenziteta ohlađivanja. Razvio je novu, računalom poduprtu, metodu za mjerenje, registriranje i vrednovanje intenziteta ohlađivanja pri kaljenju na temelju gradijenta temperature. Za mjerenje intenziteta ohlađivanja razvio je sonde, u suradnji s poduzećima Nanmac (Liscic/Nanmac probe, namijenjena tekućim sredstvima) te Ipsen (Ipsen-Liscic senzor, za ohlađivanje u plinovima). Bio je voditelj domaćih i međunarodnih projekata i suautor je patenta Fleksibilno prilagodljivo naglo ohlađivanje pri kaljenju, 1999. Autor je knjige Fleksibilna automatizacija u toplinskoj obradi metala (1988). Bio je predsjednik međunarodnog udruženja International Federation for Heat Treatment and Surface Engineering (2004–05). Član je HAZU-a od 1997. i član emeritus HATZ-a od 1998. Dobitnik je nagrade ››Nikola Tesla‹‹ 1989., te Adolf–Martens–Medaille 2006., najvećega priznanja njemačke udruge za toplinsku obradbu i inženjerstvo materijala Arbeitsgemeinschaft fur Wärmebehandlung und Werkstofftechnik (AWT).


Ostali podatci
Iz arhive LZMK-a

D. Taboršak: LIŠČIĆ, BOŽIDAR. Hrvatski biografski leksikon, sv. 8, 2013., str. 705–706.

Liščić, Božidar

Strojarski inženjer, stručnjak za toplinsku obradu i inženjerstvo površina.

Opći podatci
Ime
Božidar
Prezime
Liščić
Mjesto i datum rođenja
Karlovac, 17. 10. 1929.
Povezana poduzeća
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja