Objavljeno: .
Ažurirano: 11. studenoga 2021.

Kuzmanić, Nenad (Split, 5. VIII. 1959), kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za kemijsko procesno inženjerstvo.

Diplomirao je 1983. na Tehnološkome fakultetu u Splitu (→ Kemijsko-tehnološki fakultet), gdje je doktorirao 1995. disertacijom Uzorkovanje suspendiranih čvrstih čestica iz miješalica. Usavršavao se na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu (1985), Politecnico di Torino (1991–92) te kao Fulbrightov stipendist na Missouri University of Science and Technology (2000–01). Nakon diplome radio je kao samostalni tehnolog u poduzeću Jugovinil iz Kaštel Sućurca. Od 1984. radi u Zavodu za kemijsko inženjerstvo splitskog Fakulteta, od 2007. kao redoviti profesor. Predaje kolegije Prijenos tvari i energije, Osnove kemijskog inženjerstva, Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša, Mehaničke i toplinske operacije i dr. Bio je predstojnik Zavoda za kemijsko inženjerstvo, prodekan (2003–06) i dekan Fakulteta (2011–13). Bavi se optimizacijom miješanja i procesa prijenosa u višefaznim sustavima kemijskoga procesnog inženjerstva. Uz znatan broj znanstvenih i stručnih radova, autor je priručnika za predavanja Kemijsko inženjerstvo u zaštiti okoliša (2007) i Tehnološke operacije (2007) te priručnika za laboratorijske vježbe Prijenos tvari i energije (2018).

Kuzmanić, Nenad
Kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za kemijsko procesno inženjerstvo.

Opći podatci
Ime
Nenad
Prezime
Kuzmanić
Mjesto i datum rođenja
Split, 05. 08. 1959.
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija