Objavljeno: .
Ažurirano: 6. lipnja 2022.

Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, visokoškolska i znanstvenoistraživačka ustanova Sveučilišta u Splitu osnovana 1960., koja izvodi sveučilišne studije u znanstvenim poljima kemijskog inženjerstva, kemije, prehrambene tehnologije i farmacije. Fakultet je 2020. imao 51 zaposlenoga te ga je do tada završilo gotovo 2500 studenata.

Povijest fakulteta

Obnovom i povećanjem kapaciteta industrijskih postrojenja nakon II. svj. rata pokazala se potreba za obrazovanjem kemijskih inženjera u Dalmaciji. Osnutku Kemijsko-tehnološkoga fakulteta u Splitu (KTF) pomogli su profesori Kemijsko-tehnološkog odjela Tehnološkoga fakulteta (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) Sveučilišta u Zagrebu. Nastava se kratko održavala na trima lokacijama, u Biskupovoj palači (teorijski dio nastave) te na Pedagoškoj akademiji i u Srednjoj medicinskoj školi (praktični dio nastave). Od 1962. fakultetska nastava održavala se u nadograđenoj zgradi Klasične gimnazije, a za laboratorijske je vježbe adaptiran dio zgrade Industrijske škole kemijskoga smjera u Kaštel Sućurcu. Fakultet je djelovao kao dio Sveučilišta u Zagrebu sve do 1974., kada je postao dio Sveučilišta u Splitu. Od 1978. do 1998. djelovao je kao Tehnološki fakultet Split, potom mu je vraćen prvotni naziv. Od 2016. djeluje u novoizgrađenom sveučilišnom kampusu Visoka, gdje zgradu u Ulici Ruđera Boškovića dijeli s Prirodoslovno-matematičkim i Pomorskim fakultetom.

Dekani Kemijsko-tehnološkoga fakulteta u Splitu
Božena Pelech-Tucaković 1960–64.
Anđelko Damjanić 1964–66.
Stjepan Lipanović 1966–70., 1976–78., 1980–83.
Milan Zglav 1970–72.
Ivica Mekjavić 1972–74.
Urban Roje 1974–76., 1987–89.
Ivo Vojnović 1978–80., 1989–91.
Nedjeljka Petrić 1983–87.
Ratimir Žanetić 1991–95., 1999–2003.
Njegomir Radić 1995–99.
Ivka Klarić 2003–07.
Mladen Miloš 2007–11.
Nenad Kuzmanić 2011–13.
Zoran Grubač 2013–15.
Igor Jerković 2015–20.
Matko Erceg od 2020.

Zgrada u kojoj je fakultet djelovao 1962–2016.

Sveučilišni kampus Visoka

Nastava

Fakultet je u početku provodio kemijsko-tehnološki studij prema programu zagrebačkoga fakulteta, a od 1963. prema vlastitu programu prilagođenome potrebama kemijske industrije u Dalmaciji. Od 1982. studij je imao dva smjera, Kemijsko-tehnološki (od 1985. Kemijsko-tehnološki procesi) i Zaštita životne sredine (od 1997. Zaštita okoliša), a 2001. uveden je smjer Kemija i tehnologija mediteranskih kultura. Od 1972. izvodili su se poslijediplomski magistarski studiji (iz područja inženjerske kemije od 1972., iz područja kemije od 1983). Od 1977. izvodi se i stručni studij Kemijska tehnologija (prvotno Zaštita i očuvanje čovjekove okoline 1977–80), s prekidom 1998–2000. Taj je studij do danas imao nekoliko smjerova: Procesno-tehnološki (1980–98), Tehnologija polimera (1980–81), Prerada i primjena polimera (1986–98) i Prehrambena tehnologija (2001–14). Danas se uz preddiplomski stručni studij Kemijska tehnologija (od 2015) izvodi i preddiplomski stručni studij Zaštita i oporaba materijala.

Poluindustrijski laboratorij, 1970-ih

Studiji su 2005/06. prilagođeni Bolonjskom procesu te se od tada izvode preddiplomski sveučilišni studiji kemije i kemijske tehnologije (sa smjerovima Kemijsko inženjerstvo i Zaštita okoliša). Akademske godine 2008/09. uvedeni su diplomski sveučilišni studiji Kemija (smjerovi Organska kemija i biokemija te Kemija okoliša) i Kemijska tehnologija (danas smjerovi Materijali i Zaštita okoliša, a u početku i smjer Mediteranske kulture), a 2019. uveden je i diplomski sveučilišni studij Chemical and Environmental Technology na engleskom jeziku. Na Fakultetu su se 2003–05. izvodile prve dvije godine zagrebačkog studija farmacije (Farmaceutsko-biokemijskoga fakulteta), a od akademske godine 2010/11. u suradnji s Medicinskim fakultetom u Splitu izvodi se integrirani preddiplomski i diplomski studij Farmacija. Akademske godine 2015/16. uveden je preddiplomski studij Prehrambene tehnologije, a 2018/19. i diplomski studij. Fakultet danas izvodi i sveučilišni poslijediplomski doktorski studij Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala i zaštiti okoliša (uveden 2005. kao Kemijsko inženjerstvo u razvoju materijala) te Kemija mediteranskog okoliša (uveden 2012).

Novoopremljeni laboratorij

Organizacija

Prvi su (osnovani 1960) fakultetski zavodi bili Zavod za analitičku kemiju i Zavod za organsku kemiju (2003–05. Zavod za organsku kemiju i prirodne spojeve) te katedre za fiziku i matematiku (1978–95. laboratoriji), koje je Fakultet dijelio s Elektrotehničkim fakultetom u Splitu, a od 1995. djeluju kao Zavod za fiziku i Katedra za matematiku. Godine 1961. osnovani su Zavod za kemijsko inženjerstvo, Zavod za anorgansku kemiju (danas Zavod za opću i anorgansku kemiju) te Zavod za fizikalnu kemiju, a zatim 1962. Zavod za anorgansku tehnologiju i metalurgiju (od 2007. Zavod za anorgansku tehnologiju), 1963. Zavod za organsku tehnologiju (1978–94. Laboratorij za petrokemiju i polimere) i 1982. Zavod za termodinamiku. Izdvajanjem dijela aktivnosti, iz Zavoda za fizikalnu kemiju nastao je 1991. Zavod za elektrokemiju i zaštitu materijala. Zbog daljnjih su potreba u industriji Dalmacije osnovani: 1999. Zavod za industrijsku ekologiju (od 2006. Zavod za inženjerstvo okoliša), 2003. Zavod za biokemiju i kemiju hrane (od 2006. Zavod za biokemiju), 2005. Zavod za kemiju okoliša te 2006. Zavod za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju. Od 1978. fakultetski su zavodi organizirani u dva odjela: Odjel za inženjerstvo i tehnologije te Odjel za kemiju i kemiju okoliša, a od 2000. u dva odsjeka: Odsjek za inženjerstvo i tehnologije te Odsjek za kemiju. Fakultet je od samih početaka imao Knjižnicu koju je, jednako kao i nekoliko katedri, u početku dijelio sa splitskim Elektrotehničkim fakultetom.

Laboratorij, 1990-ih

Poluindustrijski laboratorij

Ostali podatci
Što pročitati?

Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu, Monografija 1960. – 2010. Split, 2010.

Kemijsko-tehnološki fakultet 1960. – 2010. Split, 2010.

Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu

Visokoškolska i znanstvenoistraživačka ustanova Sveučilišta u Splitu.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Split
Godina osnutka
1960.
Prijašnji nazivi

Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu (1960–78)

Tehnološki fakultet Split (1978–98)

Kemijsko-tehnološki fakultet u Splitu (od 1998)


Kategorije i područja