Objavljeno: .
Ažurirano: 21. studenoga 2018.

Majcen, Marko (Zagreb, 9. VIII. 1924 – Zagreb, 31. VII. 2007), strojarski inženjer i stručnjak za energetske strojeve.

Diplomirao je 1949. na strojarskom odsjeku Tehničkoga fakulteta u Zagrebu te doktorirao 1979. disertacijom Neke daljnje mogućnosti razvoja plinskih turbina uz upotrebu intenzivnog hlađenja lopatica rotora (mentor → I. Turk). Bio je konstruktor, šef Ispitne stanice turbina i pumpi, načelnik Odjela za istraživanje i razvoj (1952–60), glavni inženjer turboproizvodnje i savjetnik uprave (1965–70. i 1976–78) u tvornici Jugoturbina u Karlovcu te stručnjak za međunarodno klasifikacijsko društvo Bureau Veritas iz Pariza (1960–64). Na Tehničkome fakultetu (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje) u Zagrebu radio je od 1949., od 1974. kao redoviti profesor; umirovljen je 1994. Predavao je kolegije Turbostrojevi, Toplinski strojevi, Pretvorba i korištenje energije. Osnivač je Zavoda za energetska postrojenja (koji je vodio 1978–90. te bio njegov predstojnik 1984–88), i poslijediplomskog studija na Konstruktorskom odjelu Fakulteta (1966). Predavao je i na poslijediplomskom studiju Elektrotehničkog fakulteta (→ Fakultet elektrotehnike i računarstva) u Zagrebu i Mašinskoga fakulteta u Skoplju. Bavio se toplinskim turbostrojevima i energetikom, bio je član državnih gospodarskih izaslanstava u inozemstvu. Dobio je Nagradu »Nikola Tesla« 1975.


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb, 1989., str. 183–184.

Majcen, Marko
Strojarski inženjer i stručnjak za energetske strojeve.

Opći podatci
Ime
Marko
Prezime
Majcen
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 09. 08. 1924.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 31. 07. 2007.
Povezane osobe
Povezana poduzeća
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje