Objavljeno: .
Ažurirano: 12. travnja 2022.

Medja, Boris (Šentjernej kraj Novoga Mesta, Slovenija, 31. VII. 1929 – Zagreb, 23. XI. 2020), strojarski inženjer, stručnjak za vibracije brodske konstrukcije.

Diplomirao je 1956. na Tehničkome fakultetu u Zagrebu, a doktorirao 1990. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) disertacijom Doprinos metodama određivanja vlastitih frekvencija brodskog trupa na osnovi eksperimentalnih istraživanja (mentor → I. Senjanović). Od 1956. radio je na statičkim proračunima i konstrukciji zrakoplova i jedrilica u Avionskoj radionici Zrakoplovnoga saveza Hrvatske (npr. zrakoplova visokorilca V55). U Zavodu za tehničku mehaniku FSB-a 1957−62. bio je asistent na kolegijima Statika, Nauka o čvrstoći te Teorija oscilacija. Od 1962. radio je u Institutu za brodsku hidrodinamiku (→ Brodarski institut), a honorarno je nastavio predavati na FSB-u. Radio je u području vibracija brodske konstrukcije i glavnih pogonskih strojeva te je proveo više od 300 istraživanja i proračuna torzijskih i fleksijskih vibracija osovinskih vodova. Bio je načelnik Odsjeka za mjerenje na brodovima od 1966., načelnik Istraživačkoga odsjeka Sektora ratne brodogradnje od 1985., a od 1993. voditelj programa Sektora obrambenih sustava.

Radio je na projektima istraživanja djelovanja brodskih vibracija i buke na ljude (od 1991) te kvantitativnim i računalnim metodama u grafičkoj tehnologiji (od 1992). Za potrebe Brodarskoga instituta, s → Miljenkom Ferićem konstruirao je uzbuđivač vibracija s rotirajućim masama na jednoj osovini, koji se rabi u bazenu za hidrodinamička ispitivanja. S Borislavom Vajićem izradio je zahtjevne proračune statike i konstrukcije Spomenika pobjedi revolucije naroda Slavonije na brdu Blažuju u Kamenskoj kraj Požege (1968). Dvojac, koji je već surađivao na rješavanju statike nosive konstrukcije spomenika Stjepanu Filipoviću u Valjevu, izradio je proračune za tu svojedobno najveću apstraktnu skulpturu na svijetu, visine 30 m i mase 200 t, s rasponom dvaju vrhova krila od približno 15 metara. Bio je suradnik Pomorske enciklopedije i Tehničke enciklopedije LZ-a. Umirovljen je 1994.

Medja, Boris

Strojarski inženjer, stručnjak za vibracije brodske konstrukcije.

Opći podatci
Ime
Boris
Prezime
Medja
Mjesto i datum rođenja
Šentjernej kraj Novog Mesta (Slovenija), 31. 07. 1929.
Povezane ustanove

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje