Objavljeno: .
Ažurirano: 7. lipnja 2022.

Mencer, Helena Jasna (Zagreb, 3. IV. 1943), kemijska inženjerka, stručnjakinja za fizikalnu kemiju polimera.

Diplomirala je 1966. na Tehnološkome fakultetu (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) u Zagrebu, gdje je doktorirala 1976. disertacijom Studij fazne ravnoteže u kvazitrokomponentnim makromolekulskim otopinama (mentor → B. Kunst). Znanstveno se usavršavala u Centru za istraživanja makromolekula (CNRS) u Strasbourgu (1976., 1978–79) te je bila gostujuća znanstvenica na Katoličkom sveučilištu (KU) u belgijskom Leuvenu (1991–92). Od 1966. radila je u Tehnološkom institutu Fakulteta, a od 1971. u Zavodu za fizikalnu kemiju, od 1992. kao redovita profesorica; umirovljena je 2013. Predavala je kolegije Fizikalna kemija, Fizikalna kemija polimera, Fizikalno-kemijska načela u polimernim sustavima, Karakterizacija i identifikacija polimera i polimernih materijala, Polimerizacijski reaktori, Kompoziti i mješavine, Biorazgradljivi polimerni materijali. Bila je predstojnica Zavoda za fizikalnu kemiju te prodekanica za nastavu i znanstveni rad Fakulteta (1992–94). Na Sveučilištu u Zagrebu bila je prorektorica za znanost i poslijediplomske studije (1994–98), prorektorica za razvoj, znanost, poslijediplomske studije i osiguranje kvalitete (1998–2002) te prva rektorica toga sveučilišta (2002–06).

Znanstveno se bavi istraživanjem karakterizacije polimera, posebice njihovim frakcioniranjem prema molekulskim masama. Autorica je šezdesetak znanstvenih i dvadesetak stručnih radova iz područja fizikalne kemije polimera, polimerizacijskog inženjerstva, termodinamike polimernih otopina i složenih polimernih sustava. Bila je predsjednica Hrvatskoga rektorskog zbora (2002–03), potpredsjednica Podunavske rektorske konferencije (2004), predsjednica Saveza društava bivših studenata Sveučilišta u Zagrebu ALUMNI UNIZG (2009–17). Odlikovana je Redom Danice hrvatske s likom Ruđera Boškovića (1996). Dobitnica je Nagrade za životno djelo u području tehničkih znanosti (2017). Od 2014. je professor emerita Sveučilišta u Zagrebu.


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. Monografija. 1919. – 2009. Zagreb, 2009., str. 314.

Helena Jasna Mencer. Zagreb, 2017.

Mencer, Helena Jasna

Kemijska inženjerka, stručnjakinja za fizikalnu kemiju polimera.

Opći podatci
Ime
Helena Jasna
Prezime
Mencer
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 03. 04. 1943.
Povezane ustanove
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija