Objavljeno: .
Ažurirano: 28. studenoga 2018.

Mikuličić, Miroslav (Sušak, 24. II. 1906 – Rijeka, 27. III. 1991), strojarski inženjer, stručnjak za pogonske strojeve i motore.

Diplomirao je 1929. na strojarskom odjelu Tehničkoga fakulteta (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje; FSB) u Zagrebu. Nakon diplome radio je u više državnih institucija i poduzeća. Na FSB-u je predavao od 1955. do 1960., kada je u zvanju redovitoga profesora prešao na riječko sveučilište, gdje je bio suosnivač Tehničkoga fakulteta. Bio je prvi dekan toga fakulteta, a ondje je dužnost obavljao i u sljedećem izbornom mandatu (1960−64). Uveo je kolegije Osnove toplinskih stapnih strojeva, Motori s unutarnjim izgaranjem, Toplinski strojevi i parni kotlovi, Brodski pogonski strojevi, Brodski pomoćni strojevi. Bio je osnivač i direktor Instituta za strojarstvo, brodogradnju i građevinarstvo (1971) kao posebne radne jedinice Fakulteta. Osnivač je i predstojnik Zavoda za termodinamiku i energetiku. Umirovljen je 1976.

Područja njegova znanstvenog i stručnog interesa su pogonski strojevi i motori. Autor je udžbenika Motori s unutrašnjim izgaranjem (1959) i Motori I (1976). Bio je član prvoga uredničkoga kolegija časopisa Strojarstvo, koji izlazi od 1959. Dobitnik je Nagrade za životno djelo 1976.

Mikuličić, Miroslav

Strojarski inženjer, stručnjak za pogonske strojeve i motore.

Opći podatci
Ime
Miroslav
Prezime
Mikuličić
Mjesto i datum rođenja
Sušak, 24. 02. 1906.
Mjesto i datum smrti
Rijeka, 27. 03. 1991.
Nagrada
državne nagrade za znanost
Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje