Objavljeno: .
Ažurirano: 22. studenoga 2018.

Mrša, Zoran (Rijeka, 23. III. 1951), strojarski inženjer, stručnjak za mehaniku i dinamiku fluida.

Diplomirao je 1974. na Tehničkom fakultetu u Rijeci, magistrirao 1977. na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, te doktorirao 1983. na riječkom Fakultetu disertacijom Hidrodinamičke karakteristike optjecanja kompleksa strujno tijelo i propeler (mentor → A. Vučinić). U Rijeci je radio u poduzeću Teh-projekt (1974–75) te se 1975. zaposlio na Tehničkome fakultetu, gdje je od 1995. redoviti profesor. Predaje kolegije Mehanika fluida, Dinamika fluida, Hidraulički strojevi, Računarska dinamika fluida. Bio je predstojnik Zavoda za tehničku mehaniku (1995–2004., 2010–13) te predstojnik Katedre za mehaniku (1995–2004., 2010–13). Bio je prodekan (1991–94) Fakulteta te prorektor za znanost Sveučilišta u Rijeci (1999–2000).

Područja njegova znanstvenog i stručnog interesa su mehanika i dinamika fluida te hidraulički strojevi. Autor je mnogobrojnih znanstvenih članaka te nekoliko poglavlja u knjigama. Član je HATZ-a od 1998. te dobitnik Godišnje nagrade za znanost 1999.

Mrša, Zoran

Strojarski inženjer, stručnjak za mehaniku i dinamiku fluida.

Opći podatci
Ime
Zoran
Prezime
Mrša
Mjesto i datum rođenja
Rijeka, 23. 03. 1951.
Povezane osobe
Povezane ustanove
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Tehnički fakultet u Rijeci
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje