Objavljeno: .
Ažurirano: 5. studenoga 2018.

Vučinić, Alice (Volosko, 13. IV. 1930 – Bruxelles, 25. II. 1998), brodograđevna inženjerka, stručnjakinja za brodsku hidrodinamiku.

Na Tehničkome fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1954., a na Tehničkome fakultetu u Rijeci doktorirala 1975. disertacijom Teoretska fundamentalna istraživanja dinamičkih opterećenja krila i propelera u nejednolikom strujnom području (mentor V. Manen). Radila je 1957–58. u Brodarskom naučnom institutu u Zagrebu (→ Brodarski institut), 1959–62. u riječkome brodogradilištu 3. maj te 1964–67. u tvornici Rikard Benčić. Na Strojarskome fakultetu u Rijeci (→ Tehnički fakultet u Rijeci) bila je zaposlena od 1961., gdje je izabrana u zvanje redovite profesorice 1980. Predavala je kolegije Otpor i propulzija broda, Hidrostatika broda, Propulzori broda te obnašala dužnosti predstojnice Zavoda za brodogradnju i inženjerstvo morske tehnologije te prodekanice (1977–79).

Autorica je djela Otpor i propulzija (1972), Hidrodinamika broda, Otpor broda u mirnoj vodi (1983), Hidrodinamika plovnih objekata (otpor i propulzija) (1997). Dobitnica je Nagrade »Nikola Tesla« (1983).

Vučinić, Alice

Brodograđevna inženjerka, stručnjakinja za brodsku hidrodinamiku.

Opći podatci
Ime
Alice
Prezime
Vučinić
Mjesto i datum rođenja
Volosko, 13. 04. 1930.
Mjesto i datum smrti
Bruxelles (Belgija), 25. 02. 1998.
Povezane osobe
Nagrada
državne nagrade za znanost

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje