Najnoviji članci


Unkić, Faruk (Zagreb, 12. IV. 1947), metalurški inženjer, stručnjak za lijevanje metalnih materijala.

Diplomirao je 1972. te doktorirao 1990. disertacijom Mogućnost destabilizacije austenitne matrice visokokromnog lijeva otpornog na…

Verner, Vladimir (Vlado) (Zagreb, 29. VI. 1905 – Zagreb, 18. VII. 1996), građevinski inženjer i stručnjak za melioracije.

Diplomirao je 1930. na građevinskom odjelu → …

Vinković, Maja (Požega, 10. V. 1945), tekstilna dizajnerica, stručnjakinja za tekstilnu tehnologiju i dizajn odjeće.

Diplomirala je 1972. dizajn na visokom učilištu u Bielefeldu (FH Bielefeld). Godine 1972–73.…

Vjesnik ljekarnika, znanstveno-stručni časopis, službeno glasilo Hrvatskoga ljekarničkog društva. Počeo je izlaziti 1919. u izdanju Odbora društva ljekarnika Kraljevine SHS u Zagrebu pod nazivom Vjesnik ljekarnika Kraljevstva Srba, Hrvata i…

Vrgoč, Antun (Gunja, 30. VIII. 1881 – Zagreb, 8. VIII. 1949), kemičar i farmaceut, stručnjak za farmakognoziju.

Na Mudroslovnome fakultetu u Zagrebu diplomirao je kemiju 1904.…

Žanetić, Ratimir (Blato na Korčuli, 27. XII. 1939 – Blato, 23. IX. 2018), kemijsko-tehnološki inženjer, stručnjak za kemijsko inženjerstvo.

Diplomirao je 1963. na Tehnološkome fakultetu (→…

Vindija d. d., prehrambeno poduzeće sa sjedištem u Varaždinu, osnovano 1959. Jedno je od najvećih poduzeća hrvatske prehrambene industrije.

  

Tvornička zgrada

Poduzeće je djelatnost započelo kao…

Veleučilište u Požegi, visokoškolska ustanova osnovana 1998. u Požegi, koja izvodi stručne dodiplomske studije iz biotehničkih, društvenih i tehničkih znanosti. Na Veleučilištu studira oko 800 studenata, zaposlen je 91 djelatnik,…

uživala, namirnice ili njima slični proizvodi ugodnih organoleptičkih svojstava, koji nadražuju ili smiruju živčani sustav, poboljšavaju apetit ili probavu te utječu na okus i aromu namirnica u koje su dodani.…

Vlahović, Igor (Zagreb, 18. IX. 1965), geolog, stručnjak za geološko kartiranje, karbonatnu sedimentologiju, paleogeografiju i paleomagnetizam.

Diplomirao je 1989. te doktorirao 1999. disertacijom Karbonatni facijesi plitkovodnih taložnih sustava…

šuma, prirodna zajednica šumskoga drveća i drugih drvenastih vrsta biljaka. Sa šumarskoga gledišta, u Hrvatskoj se prema važećem zakonodavstvu šumom smatra površina zemljišta veća od 1000 m2 koja…

Požgaj grupa, drvnoindustrijsko poduzeće iz Velikog Bukovca kraj Ludbrega, osnovano 1989. kao Požgaj d. o. o. Izraslo je iz pilanskog obrta obitelji Požgaj, pokrenutoga 1970-ih, a unaprijeđenoga tijekom…

Sirela, poduzeće za preradbu mlijeka i proizvodnju mliječnih proizvoda, osnovano 1901. u Bjelovaru kao Prva bjelovarska mljekarska udruga. Od 2007. dio je zagrebačkog poduzeća → Dukat.

Prvi parni…

Spačva d. d., drvnoindustrijsko poduzeće  sa sjedištem u Vinkovcima, osnovano 1956. Početak eksploatacije bogatih šuma slavonskoga hrasta (hrast lužnjak) u području Spačvanskog bazena potaknut je izgradnjom željezničkih pruga…

Spin Valis d. d., drvnoindustrijsko poduzeće iz Požege osnovano 1950. Prve pilane u Požegi pokrenute su 1919., 1921. i 1923., a nakon II. svj. rata u gradu…