Najnoviji članci


grafička tehnologija, znanstvena i stručna disciplina koja se bavi postupcima oblikovanja, reprodukcije i umnožavanja teksta i ilustracija. U RH znanstveno je polje u području tehničkih znanosti, s granom procesi grafičke…

Exportdrvo d. d., poduzeće za trgovinu drvom i drvnim proizvodima osnovano 1948. u Zagrebu. U drugoj polovici 1980-ih okupilo je najveći dio hrvatske drvne industrije i izraslo u jedan…

gljivarstvo, skupljanje jestivih vrsta samoniklih gljiva za hranu i grana poljoprivrede koja se bavi uzgojem gljiva za prehranu te tehnologijom njihove preradbe. Oslanja se na mikologiju, granu biologije koja se…

gastronomija, vještina pripremanja jela, stručno poznavanje različitih jela te načina njihove pripreme usavršeno do razine umijeća. Pripravljanje hrane može se pratiti od otkrića vatre i posuđa. Kultura hrane u mnogim…

Glancer-Šoljan, Margareta (Teslić, BiH, 30. VIII. 1944 – Zagreb, 31. XII. 2008), kemijska inženjerka, stručnjakinja za mikrobnu ekologiju i obradbu otpadnih voda.

Na Tehnološkome fakultetu u…

fotografija, postupak dobivanja trajne slike objekta djelovanjem elektromagnetskoga zračenja (najčešće svjetlosti, tj. vidljivoga dijela spektra) na fotoosjetljivu podlogu; također i pojedinačna slika dobivena tim postupkom.

Svjetlost odražena od realnog objekta…

Frangeš, Oto (Oton) (Mitrovica, Vojvodina, 5. IV. 1870 – Zagreb, 30. VII. 1945), agronom, stručnjak za agrarnu politiku.

Diplomirao je na Visokoj školi za kulturu tla…

Dragović Uzelac, Verica (Gospić, 15. I. 1970), prehrambeno-biotehnološka inženjerka, stručnjakinja za biološki aktivne spojeve u voću, povrću i bilju.

Na Prehrambeno-biotehnološkome fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1993. i…

Dragić, Petar (Dračić, Dražić, Dragich; Peter) (Crikvenica, 17. VII. 1873 – San Pedro, 8. VI. 1931), ribar, pionir tunolova mrežama plivaricama.

Emigrirao je potkraj 1890-ih iz…

Dražić, Slavko (Bestovje kraj Samobora, 26. IX. 1912 – Zagreb, 5. X. 1982), agronom, stručnjak za vinarstvo i vinogradarstvo.

Diplomirao je 1938. na Poljoprivredno-šumarskome fakultetu u…

Dunda, Siniša (Imotski, 24. XII. 1942), rudarski inženjer, stručnjak za eksploataciju i obradbu arhitektonsko-građevnog kamena.

Diplomirao je na Rudarsko-geološko-naftnome fakultetu u Zagrebu 1969. te doktorirao 1993. disertacijom Teorijsko-eksperimentalne…

Fizi, Milan (Füzy, Milivoj Zvonko) (Pakrac, 28. X. 1904 — Zagreb, 3. VIII. 1976), fotograf i pedagog, autor jednoga od najznačajnijih udžbenika o fotografiji u Hrvatskoj.…

Flögl, Stanko (Zagreb, 23. IX. 1885 – Zagreb, 6. V. 1975), građevinski inženjer, stručnjak za šumske prometnice i građevnu mehaniku.

Diplomirao je građevinarstvo u Budimpešti 1908.…

Danilovski, Aleksandar (Rijeka, 13. IV. 1974), kemičar, stručnjak za razvoj farmaceutskih proizvoda.

Na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkoga fakulteta u Zagrebu diplomirao je 1997. Na istom je fakultetu, u suradnji…

Damaška, Radovan (Rado) (Ludbreg, 29. XI. 1902 – Zagreb, 17. II. 1989), farmaceutski inženjer, stručnjak za farmakoterapiju.

Na Farmaceutskom učevnom tečaju Mudroslovnoga fakulteta u Zagrebu diplomirao…

Akačić, Branka (Ogulin, 11. III. 1905 – Zagreb, 26. XI. 1982), farmaceutska inženjerka, stručnjakinja za farmakognoziju.

Na Mudroslovnome fakultetu u Zagrebu, na Farmaceutskom učevnom tečaju (od…

Bačić, Jadranka (Vrgorac, 22. II. 1942), slikarica i tekstilna dizajnerica, zaslužna za osnutak studija dizajna tekstila i odjeće u Zagrebu.

U Zagrebu je diplomirala likovni odgoj na Pedagoškoj…

Beker, Zvonimir (Zagreb, 27. I. 1927 – Zagreb, 26. XII. 2017), grafički dizajner i ilustrator, jedan od najproduktivnijih autora u području industrijskoga dizajna u Hrvatskoj.

Studirao je arhitekturu na Tehničkome…