Najnoviji članci


Mobilia, drvnoindustrijsko poduzeće osnovano 1884. u Osijeku. Početci industrijske proizvodnje finalnih drvenih proizvoda u Osijeku vežu se uz Tvornicu za preradu drva Rudolfa Kaisera osnovanu 1865. Na mjestu buduće tvornice…

mlijeko, biološka tekućina složena sastava, bijele do bijeložućkaste boje, karakteristična okusa i mirisa, koju izlučuje mliječna žlijezda sisavaca. Mliječni proizvodi su prehrambeni proizvodi, poput sira, jogurta, vrhnja i maslaca, dobiveni…

Metalurški fakultet (MF), visokoškolska i znanstvenoistraživačka ustanova iz Siska u sastavu Sveučilišta u Zagrebu osnovana 1978. Jedina je visokoobrazovna institucija u RH koja djeluje u području → metalurgije.…

Maraska d. d., poduzeće za proizvodnju i promet alkoholnih i bezalkoholnih pića iz Zadra, s tradicijom proizvodnje od XVIII. st.

Maraskino, liker od višnje maraske koja dobro uspijeva…

Logomerac, Vladimir (Pribić Crkveni kraj Krašića, 12. XI. 1914 – Sisak, 29. V. 1980), kemijski inženjer i metalurg, stručnjak za metaluršku pripremu željeznih ruda.

Diplomirao…

Litokarton, tiskarsko-nakladničko poduzeće osnovano 1945. u Osijeku.

Nastalo je na tradiciji tiskarstva djelatnoga u Osijeku već od XVIII. st. u tiskarama Ivana Martina Divalda (→ obitelj Divald) i…

Špoljarić, Zvonimir (Zagreb, 20. II. 1911 – Mali Lošinj, 25. VIII. 1983), šumarski inženjer, stručnjak za anatomiju drva.

Diplomirao je 1937. na Šumarskom odjelu Poljoprivredno-šumarskoga fakulteta…

Mega, poduzeće za proizvodnju patentnih zatvarača, galanterijskih proizvoda i preradbu obojenih metala osnovano u Zagrebu.

  

Patentni zatvarači poduzeća Mega-Poliplet

Poduzeće je sljednik Tvornice metalnog uredskoga pribora Kancpribor…

PPS Galeković d. o. o., drvnoindustrijsko poduzeće iz Mraclina kraj Velike Gorice, osnovano 1956. Razvilo se iz stolarske radionice za izradbu namještaja i kućišta za radioprijamnike. Od 1980-ih…

Lovački vjesnik, stručno glasilo Hrvatskoga lovačkog saveza (HLS). Prvi hrvatski lovački časopis i jedan od prvih lovačkih časopisa u Europi. Prvi dvobroj časopisa objavljen je 1892. pod nazivom Viestnik Prvoga…

Piria, Ivan (Vinkovci, 12. XII. 1934 – Zagreb, 18. XI. 1990), agronom, stručnjak za mehanizaciju poljoprivrede, energetiku i mjernu tehniku.

Nakon srednje škole radio je u…

Petric, Nedjeljka (Vis, 15. V. 1928 – Split, 14. VI. 2018), kemijska inženjerka, stručnjakinja u području termodinamike.

Diplomirala je 1954. na Kemijsko-tehnološkom odsjeku Tehničkoga fakulteta (→…

Petračić, Andrija (Petrinja, 22. X. 1879 – Zagreb, 14. VIII. 1958), šumarski stručnjak za uzgajanje šuma.

Diplomirao je na Šumarskoj akademiji pri Mudroslovnome fakultetu u Zagrebu…

Pepeljnjak, Stjepan (Zagreb, 2. I. 1944), veterinar, stručnjak za mikotoksikologiju.

Na Veterinarskome fakultetu u Zagrebu diplomirao je 1968. i doktorirao 1980. disertacijom Istraživanja raširenosti i toksičnosti vrsta plijesni…

Režek-Wilson, Nina (Zagreb, 26. XI. 1946 – Duga Resa, 31. X. 2021), slikarica i kostimografkinja, zaslužna za osnutak studija dizajna tekstila i odjeće u Zagrebu.

Diplomirala…

Ljubičić, Boris (Glavice kraj Sinja, 8. XI. 1945), slikar i grafički dizajner, jedan od najistaknutijih hrvatskih grafičkih dizajnera.

Diplomirao je slikarstvo 1968. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu…