Objavljeno: .
Ažurirano: 25. listopada 2018.

Parat, Želimir (Šibenik, 18. V. 1943 – Zagreb, 3. X. 2013), strojarski inženjer, stručnjak za energetske sustave plovnih objekata.

Diplomirao je 1966., magistrirao 1980. te doktorirao 1987. disertacijom Doprinos određivanju eksergijske korisnosti glavnog energetskog sistema broda (mentor → S. Šneller) na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Radio je 1967. kao konstruktor u Tvornici lakih metala Boris Kidrič u Šibeniku, 1968–69. kao projektant u tvornici alatnih strojeva Prvomajska u Zagrebu, 1969–70. kao glavni poslovođa u Autodubravi u Zagrebu, 1970–73. na razvoju brodskih dizelskih motora u poduzeću MAN u Augsburgu te 1973–78. kao voditelj skupine za proračune generatora pare u poduzeću Thyssen-Henschel u Kasselu. Od 1978. bio je zaposlen na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, a 2001. izabran je u zvanje redovitoga profesora. Predavao je kolegij Oprema i sistemi plovnih objekata. Na Fakultetu je bio predstojnik Zavoda za brodogradnju i pomorsku tehniku (1990–92) te voditelj Katedre za brodske strojeve i uređaje plovnih objekata od 1994. Bavio se optimiranjem pogonskih sustava plovnih objekata te unapređivanjem strukture i pogona brodskih porivnih postrojenja. Autor je knjige Brodski motori s unutarnjim izgaranjem (2005).


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb, 1989., str. 207.

Fakultet strojarstva i brodogradnje 1919.–1999. Zagreb, 1999., str. 232.

Parat, Želimir

Strojarski inženjer, stručnjak za energetske sustave plovnih objekata.

Opći podatci
Ime
Želimir
Prezime
Parat
Mjesto i datum rođenja
Šibenik, 18. 05. 1943.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 03. 10. 2013.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje