Objavljeno: .
Ažurirano: 25. listopada 2018.

Paša, Ivan (Veli Iž, 15. VII. 1926 – Zadar, 10. V. 2016), inženjer pomorskoga prometa i gospodarstvenik.

U Rijeci je 1965. završio Višu pomorsku školu i diplomirao 1980. na Fakultetu za pomorstvo i saobraćaj (→ Pomorski fakultet u rijeci). Završio je i Višu političku školu u Zagrebu (1949) te Školu za personalne rukovoditelje pri Predsjedništvu vlade SFRJ u Beogradu (1950). Godine 1946. zaposlio se kao referent Direkcije pomorske plovidbe Split, a potom u riječkoj Jadroliniji te Opskrbi brodova (poslije poduzeće Brodokomerc). Bio je voditelj personalne službe Jugolinije (1949−52) i voditelj službe za teret, reklamacije, tarife i agencije riječke Jadrolinije (1952−55). Bio je direktor (1955−80) brodarskoga poduzeća Jugoslavenska tankerska plovidba (→ Tankerska plovidba) u Zadru i od 1981. do umirovljenja 1988. predsjednik tadašnjega SOUR-a Jugoslavenska tankerska plovidba. Zbog povećane potrebe za visokostručnim kadrom, osnovao je 1957. Pomorsku školu Zadar.

Autor je knjige Tankerska plovidba Zadar. Razvoj Tankerske plovidbe i njezin doprinos zadarskom kraju (1996). Bio je predsjednik Privredne komore Dalmacije, Udruženja brodara SFRJ, Skupštine Saveza zadruga i ugovornih organizacija male privrede Hrvatske, Međunarodnog udruženja brodara (INSA) te potpredsjednik međunarodnoga klasifikacijskog društva Bureau Veritas u Parizu (1985–89). Dobitnik je Nagrade Grada Zadra za životno djelo (2001), te nagrade Hrvatske gospodarske komore Zlatna kuna za životno djelo (2006) za osobit doprinos razvoju pomorskoga prometa i brodarstva.

Paša, Ivan

Inženjer pomorskoga prometa i gospodarstvenik.

Opći podatci
Ime
Ivan
Prezime
Paša
Mjesto i datum rođenja
Veli Iž kraj Zadra, 15. 07. 1926.
Mjesto i datum smrti
Zadar, 10. 05. 2016.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje
Uže područje