Objavljeno: .
Ažurirano: 22. listopada 2019.

Polimeri, znanstveno-stručni časopis iz područja polimerstva, a izlazio je 1980–2015. Pri osnutku imao je podnaslov Glasilo Društva plastičara i gumaraca Zagreb. Godine 1981. podnaslov mu je promijenjen u Jugoslavenski časopis za plastiku i gumu, od 1990. podnaslov glasi Mjesečnik za proizvodnju, preradu i primjenu polimernih materijala, od 1992. Dvomjesečnik za proizvodnju, preradu i primjenu polimernih materijala: časopis za plastiku i gumu, a od 1997. do 2015. Časopis za plastiku i gumu. Izdavanje časopisa započelo je Društvo plastičara i gumaraca, preteča današnjega → Društva za plastiku i gumu u Zagrebu.

U početku su izlazila četiri broja časopisa na godinu (1980–82), zatim jedan broj na mjesec (1983–91), dva broja na mjesec (1992–2002) i ponovno četiri broja na godinu (od 2003). Prvi urednik bio je Krešimir Adamić.

Časopis je pokrivao široko područje znanosti koje se bave polimerima te srodnim tehničkim disciplinama, poljoprivredom, zaštitom okoliša i drugim djelatnostima u vezi s polimernim sirovinama, materijalima i izradcima. Osim kategoriziranih radova, donosio je i razne stručne informacije, preglede te bibliografske, leksikografske i povijesne radove, vezane uz polimerstvo i srodna područja. Časopis je indeksiran u 15 međunarodnih baza podataka (od kojih su neke usko specijalizirane za to područje), a od 2006. dostupan je na portalu znanstvenih časopisa RH.

Glavni urednici časopisa Polimeri
Krešimir Adamić 1980–83.
Ivan Šmit 1983–86.
Dragutin A. Fleš 1987–90.
Barbara Vidoša-Rastović 1990–2001.
Barbara Bulat 2001–03.
Mladen Šercer 2003–05.
Grozdana Bogdanić i Ivan Širović 2005–07.
Đurđica Španiček 2007–15.

 


Ostali podatci
Što pročitati?

Đ. Španiček: 30 godina časopisa Polimeri. Polimeri, 31(2010) 1, str. 5–7. A. Zabjan Bogut, T. Krajna: Trideset godina časopisa Polimeri. Bibliometrijske značajke kategoriziranih radova. Polimeri, 32(2011) 2, str. 81–87.

Mrežne poveznice

Polimeri

Polimeri. Hrčak, portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa

Polimeri
Naslovnica prvoga broja znanstveno-stručnoga časopisa Polimeri, 1980. Društvo za plastiku i gumu

Znanstveno-stručni časopis koji se bavi prenošenjem znanja s područja polimerstva, a koji izlazi od 1980., različitim tempom, uglavnom četiri puta godišnje.

Opći podatci
Početak izlaženja
1980.
Prestanak izlaženja
2015.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje