Objavljeno: .
Ažurirano: 7. prosinca 2018.

Riegler, Sándor Alexander (Skalica, Slovačka, 1855 − početak XX. st.), profesor kemije i fizike te fotograf.

Pohađao je gimnaziju u Bratislavi, a 1877. završio je studij za profesora kemije i fizike na Sveučilištu u Budimpešti. Dvije godine proveo je u Italiji, a od 1881. živio je u Rijeci te predavao kemiju i fiziku u mađarskoj gimnaziji. Bio je ravnatelj Više mađarske trgovačke škole 1889−1907. te uz to predavač i voditelj kabineta kemije i poznavanja robe. Bio je član Kluba prirodnih znanosti.

Pridružio se → Peteru Salcheru u riječkoj tvornici torpeda Roberta Whiteheada u proučavanju zračnih pojava koje se stvaraju oko puščanoga zrna pri letu nadzvučnim brzinama, kako bi eksperimentalno dokazali fizikalne zakonitosti koje je teorijski postavio → Ernst Mach. Rezultati njihovih istraživanja bili su praktična potvrda i opis pojave udarnoga vala i proboja zvučnoga zida, za što su Riegler, Salcher i Mach odlikovani priznanjima u Beču i Budimpešti. Predavanje o pokusima fotografskoga snimanja zrna u letu održao je sa Salcherom 1886., a članke na tu temu objavio je u budimpeštanskim prirodoslovnim novinama 1887. Fotografiranje nevidljive pojave (Egy láthatatlan tünemény lefotografozása) i 1889. Fotografiranje pojava uzrokovanih metkom ispaljenim u zrak (A lövedéktől a levegőben előidézett tünemények lefotografálása).

Na poticaj članova Kluba prirodnih znanosti, s Milanom Gorupom je u Rijeci osnovao klupski odjel fotoamatera 1897., od kada je bio njegov prvi predsjednik. Njegove je fotografije 1903. Salcher uvrstio u svoju knjigu Slika odraza u vodi.

Riegler, Sándor Alexander
Profesor kemije i fizike te fotograf.

Opći podatci
Ime
Sándor Aleksander
Prezime
Riegler
Mjesto i datum rođenja
Skalica (Slovačka), 1855.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje