Objavljeno: .
Ažurirano: 7. prosinca 2018.

Salcher, Peter (Kreuzen, Austrija, 10. VIII. 1848 – Sušak, 4. X. 1928), fizičar, profesor na Mornaričkoj akademiji u Rijeci. Eksperimentalno je dokazao teoriju udarnoga vala.

Na Sveučilištu u Grazu studirao je fiziku te doktorirao 1872. Predavao je u gimnaziji u Grazu te potom u Trstu, a od 1875. bio je profesor fizike i mehanike te voditelj fizikalnoga kabineta na → Mornaričkoj akademiji u Rijeci. Od 1880. vodio je riječku meteorološku postaju, koja je bila dio Akademije. Na molbu → Ernsta Macha, profesora fizike praškoga sveučilišta, Salcher se posvetio eksperimentalnom dokazivanju teorije udarnoga vala. U posebno izgrađenom privremenom objektu u dvorištu Akademije, uz pomoć riječkoga profesora i aktivnoga fotoamatera → Sándora Alexander Rieglera, 1886. snimio je seriju fotografija puščanoga zrna u letu (oko 80 staklenih fotografskih ploča), kojima su zabilježene promjene u mediju koje se događaju oko projektila što se giba nadzvučnom brzinom. Za snimanje je osmislio i izradio precizan uređaj koji će sinkronizirati trenutak snimanja s nailaskom puščanoga zrna. Iskoristio je tehniku tzv. schlieren-fotografije (striometrija) njemačkoga fizičara Augusta Toeplera (1836–1912), njegova profesora tijekom studija u Grazu. Uređaj se sastojao od elektricitetom nabijene lajdenske boce velika obujma, s dvama u seriju spojenim iskrištima koja su u sprezi sa striometrijskim optičkim fotoaparatom. Inicijalni sustav bilo je stakleno kućište s prvim iskrištem, koji se aktivira nailaskom puščanoga zrna. Kada zrno razbije staklenu zaštitu, visoki napon lajdenske boce napaja drugo iskrište koje bljeskom električnoga pražnjenja obasjava puščano zrno i osvjetljava fotografsku ploču. Tako je prvi put snimljen objekt koji leti nadzvučnom brzinom s karakterističnim udarnim valovima. Rezultat Salcherova rada predstavljen je znanstvenoj javnosti 1886. pred Razredom za matematiku i prirodne znanosti Carske akademije znanosti u Beču, a Mach i Salcher svoje su ujedinjene rezultate objavili 1887. u radu Fotografsko bilježenje pojava u zraku uzrokovanih projektilima (Photographische Fixirung der durch Projectile in der Luft eingeleiteten Vorgänge).

Peter Salcher i Sándor Alexander Riegler, riječki eksperiment; fotografske snimke udarnoga vala uzrokovanoga puščanim zrnom u letu kojima je potvrđena teorija udarnog vala E. Macha, snimljene 1886. u riječkoj tvornici torpeda Torpedofabrik Whitehead & Comp., objavljene 1887. u radu Fotografsko bilježenje pojava u zraku uzrokovanih projektilima u izdanju Carske akademije znanosti u Beču

Salcher je rezultate pokusa želio potvrditi i inverznom metodom, promatranjem nadzvučnoga strujanja oko mirujućega projektila te je u suradnji s → Johnom Whiteheadom u riječkoj tvornici torpeda snimao nadzvučne pojave prigodom istjecanja zraka iz visokotlačnih spremnika. Godine 1888. izradio je prvi nadzvučni zračni tunel, uređaj sposoban proizvesti nadzvučni mlaz fluida. Struju stlačenoga zraka usmjerio je kroz niz različitih mlaznica na mirujući projektil te je snimio i opisao pojavu refleksije vala i periodičnu strukturu tzv. Machovih diskova, koju je u pismu E. Machu nazvao Lyra. Njegovi pokusi ishodište su razvoja suvremenih ispitivanja u aerodinamičkim tunelima, koji su ključan izum za razvoj moderne avijacije. Uz to Salcher je 1896., prvi u Hrvatskoj i tek mjesec dana nakon prve objave pokusa Wilhelma Conrada Röntgena, na javnome predavanju u Rijeci, snimivši prvi rendgenogram, demonstrirao uporabu rendgenskih zraka. Bio je jedan od osnivača te aktivan član riječkoga Kluba prirodnih znanosti od 1883. Autor je knjiga Klima Rijeka − Opatija: o meteorološkim motrenjima (Das Klima von Fiume − Abbazia: nach meteorologischen Beobachtungen, 1884), Povijest Carsko-kraljevske Mornaričke akademije (Geschichte der K. u. k. Marine-Akademie, 1902), udžbenika Fizika i mehanika (Physik und Mechanik, 1893−95) te članka Radioaktivnost morske vode Riječkog zaljeva i okolice (Die Radioaktivität des Meerwasser im Golf von Fiume und Umgebung, s P. Tripoldom, 1909). Umirovljen je 1909.


Ostali podatci
Vidi još...
Što pročitati?

M. Smokvina: Snimiti nevidljivo. Razvitak ultrabrze fotografije u Rijeci i znanstvena suradnja Petera Salchera i Ernsta Macha. Rijeka, 2004.

Salcher, Peter

Fizičar, profesor na Mornaričkoj akademiji u Rijeci.

Opći podatci
Ime
Peter
Prezime
Salcher
Mjesto i datum rođenja
Kreuzen (Austrija), 10. 08. 1848.
Mjesto i datum smrti
Sušak, 04. 10. 1928.

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje