Objavljeno: .
Ažurirano: 14. prosinca 2021.

Štern, Ivica (Bjelovar, 14. X. 1933 – Zagreb, 14. XI. 2021), kemijski inženjer, stručnjak za fizikalnu kemiju.

Diplomirao je 1959. na Tehnološkome fakultetu (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) u Zagrebu, gdje je doktorirao 1976. disertacijom Mehanizam katodne polarizacije željeza u otopinama (mentor → M. Karšulin). Od 1960. radio je u zagrebačkom poduzeću Chromos, a od 1961. na odjelima zagrebačkoga Tehnološkoga fakulteta u Sisku (→ Metalurški fakultet), gdje je 1977. biran za izvanrednoga profesora. Od 1978. radio je u istome zvanju u Zavodu za fizikalnu kemiju Tehnološkoga fakulteta u Zagrebu; umirovljen je 1999. Predavao je kolegije Termodinamika realnih sistema, Konstrukcijski materijali i zaštita, Fizikalna kemija, Korozija i zaštita, Teorija gorenja i gašenja, i dr. Bavi se određivanjem termodinamičkih parametara pri projektiranju i vođenju procesa, razvojem metoda za određivanje korozijskih parametara i procjene stanja konstrukcija i objekata izloženih korozijskim oštećenjima. Razvio je programski paket za određivanje korozijskih parametara te ekspertne sustave s bazama znanja i podataka. Autor je djela Fizikalna kemija. Primjeri iz termodinamike (1968), Korozija i zaštita. Eksperimentalne metode (sa S. Martinez, 1999) i dr. Član je HATZ-a od 1994.


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. Monografija. 1919. – 2009. Zagreb, 2009., str. 351.

Štern, Ivica

Kemijski inženjer, stručnjak za fizikalnu kemiju.

Opći podatci
Ime
Ivica
Prezime
Štern
Mjesto i datum rođenja
Bjelovar, 14. 10. 1933.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 14. 11. 2021.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija