Autor: E. Pezelj
Objavljeno: .
Ažurirano: 28. ožujka 2022.

tehnički tekstil, tekstilni materijal za izradbu zaštitne odjeće i mnogobrojnih drugih proizvoda koji se rabe u tehnici, poljoprivredi, ekologiji, medicini i dr., samostalno ili kao sastavni dio drugih kompozitnih materijala.

Prevučeni i naslojeni materijali, Čateks

Iako je kod pojedinih skupina tehničkoga tekstila važna, estetika je uglavnom u drugome planu. Tehnički tekstil počeo se razvijati početkom XX. st. proizvodnjom umjetnih celuloznih vlakana (viskozni kord za automobilske gume), a intenzivan razvoj slijedio je od 1970-ih zahvaljujući proizvodnji novih sintetičkih vlakana te razvoju tehnologije i znanosti o materijalima. Danas su u izradbi tehničkoga tekstila zastupljene gotovo sve vrste vlakana, a posebno značenje imaju visokoučinkovita sintetička vlakna koja su omogućila uporabu tekstila u zahtjevnim i rizičnim područjima (Hightech). Globalno tržište u stalnom je rastu, a širi se i područje primjene.

Materijali CORDURA® NYCO, izrađeni od mješavine vlakana poliamida i pamuka za specijalne namjene, koji se rabe za izradbu vojnih odora za potrebe MORH-a i proizvode u poduzeću Čateks

Materijal Gore-tex izložen kišnim kapima poduzeća Splendor tekstil

Vrste

Prema namjeni tehnički je tekstil podijeljen u 12 skupina. Agrotekstil (Agrotech) rabi se u poljoprivredi, hortikulturi, šumarstvu i ribogojstvu. To su mreže za zaštitu od tuče i ptica, za zasjenjivanje, ribolov i ribogojilišta, pokrovni tekstil za zaštitu usjeva od hladnoće, isušivanja tla i rasta korova, veziva i sl. Geotekstil (Geotech) služi u izgradnji cesta, željeznica, mostova, tunela, nasipa, irigacijskih sustava i dr., a uključuje raznovrsne tkane i netkane tekstilije, rešetkaste i mrežne strukture, geomembrane i geokompozite, ovisno o njihovoj funkciji (separacija, filtracija, drenaža, ojačavanje, zaštita od erozije i dr.). Građevinski tekstil (Buildtech) rabi se u izgradnji građevina. To su arhitektonske membrane, ojačala u betonu, podloge u izradbi fasada, izolacijski materijali i dr. Industrijski tekstil (Indutech) rabi se u industriji, a uključuje filtre za odvajanje i pročišćavanje plinova i otpadnih voda, cigaretne filtre, transportne trake, remenice, užad i dr. Za medicinsku i higijensku primjenu služi → medicinski tekstil (Medtech). Tekstil za prometala (Mobiltech) rabi se u izgradnji i opremanju vozila (automobila, zrakoplova, vagona, brodova i dr.). Obuhvaća kompozite za izradbu kućišta, ojačala za pneumatike, različite filtre, pojaseve, opremu interijera vozila, zračne jastuke i dr. Zaštitni tekstil (Protech) obuhvaća odjeću i pribor za zaštitu u opasnim i pogibeljnim uvjetima, kao što su izloženost nuklearnim, kemijskim i biološkim utjecajima, visokim temperaturama i vatri, razornom mehaničkom djelovanju u vojnim i civilnim uvjetima i dr. Sportski tekstil (Sporttech) rabi se za potrebe sporta i rekreacije za opremu ljudi i objekata, a uključuje podloge za sportske terene, tkanine za sportske balone i padobrane, vreće za spavanje, sportske rekvizite (lopte, rekete) i dr. Ambalažni tekstil (Packtech) obuhvaća mreže, vreće, spremnike i kontejnere za tekuće, sipke i krute materijale i proizvode, torbe i dr. Kućanski tekstil (Hometech) obuhvaća tekstilije koje su dio namještaja, madraca i prostirača, zastore i dr. Odjevni tekstil (Clothtech) pokriva specifične funkcionalne namjene u odjeći i obući (čičci i patentni zatvarači, elastične trake i dr.). Tekstil za ekološku zaštitu (Oekotech) obuhvaća tehnički tekstil koji je u funkciji zaštite okoliša, uklanjanja zagađenja te zbrinjavanja opasnoga otpada.

Materijali prevučeni poliuretanskim naslojem za medicinsku uporabu proizvedeni u poduzeću Čateks

Tehnički tekstil u Hrvatskoj

U Hrvatskoj se proizvodnjom tehničkoga tekstila bavi veći broj poduzeća. Tvornica → Čateks iz Čakovca proizvodi tehničke tkanine za vojne i druge namjene, umjetnu kožu te medicinski asortiman naslojenih tkanina i laminata. MTČ Pozamanterija (→ Međimurska trikotaža Čakovec) najveći je proizvođač tzv. uskoga tehničkog tekstila u ovome dijelu Europe. Tvornica Kontex iz Karlovca proizvodi tende, cerade, vatrogasne cijevi i dr. Poduzeća → Borovo iz Vukovara, Jelen iz Čakovca i Inkop iz Poznanovca proizvođači su zaštitne obuće. Od 1964. → Regeneracija iz Zaboka proizvodi netkani tekstil za izolacijske namjene i geotekstilije, a slični tehnički tekstil proizvode i Kelteks iz Karlovca i Tekstil LIO iz Osijeka (→ LIO – Lanena industrija Osijek). Konoplja iz Zagreba ima dugu tradiciju u proizvodnji užadi, a Tvornica mreža Biograd važan je proizvođač raznovrsnih mreža, užadi, ambalaže i pusta. U području tehničkoga tekstila za potrebe vojske i policije (za zaštitne kacige, prsluke i dr.) ističu se proizvođači Kroko i → Šestan-Busch (sv. 1) iz Zagreba.

Proizvodnja u tvornici obuće Jelen iz Čakovca

Proizvodnja u tvornici Borovo, 2019

Automatizirani proces proizvodnje kirurških maski u poduzeću Splendor tekstil, 2020.

Ostali podatci
Što pročitati?

D. Feletar, E. Fišer: Čakovečka tekstilna industrija Čateks Čakovec 1874. – 1974. Čakovec, 1974.

K. Hrešić, I. Širović: Proslavljena 10. obljetnica tvrtke Šestan-Busch. Polimeri, 26(2005) 3, str. 152–153.

K. Vukanović: »Batina« tvornica i naselje u Borovu kraj Vukovara. Essehist, 6(2014) 6, str. 119–125.

V. Filipović: Politička povijest jedne strane investicije u Hrvatskoj. Kombinat Bata Borovo 1931. – 1991. Zbornik Sveučilišta Libertas, 3(2018) 3, str. 359–374.

tehnički tekstil
Materijali s reflektirajućim vrpcama, Čateks

Tekstilni materijal za izradbu zaštitne odjeće i mnogobrojnih drugih proizvoda.

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje