Objavljeno: .
Ažurirano: 14. prosinca 2021.

Tomašić, Vesna (Sisak, 18. VI. 1964), kemijsko‑tehnološka inženjerka, stručnjakinja za katalitičko reakcijsko inženjerstvo.

Diplomirala je na Tehnološkome fakultetu (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) 1990., gdje je doktorirala 1999. disertacijom Neposredna katalitička razgradnja dušikovog monoksida na Cu/ZSM-5 zeolitima (mentorica → S. Zrnčević). Od 1990. zaposlena je na istome fakultetu, od 2011. kao redovita profesorica. Predaje kolegije Kataliza i katalizatori, Kemijski reaktori, Katalitičko reakcijsko inženjerstvo, Tehnološki procesi u zaštiti zraka, Analiza i modeliranje kemijskih reaktora i dr. Bila je prodekanica Fakulteta (2005–09), predstojnica Zavoda za reakcijsko inženjerstvo i katalizu (2009–11), voditeljica doktorskoga studija Kemijsko inženjerstvo (2010–15). Bavi se katalitičkim reakcijskim inženjerstvom, napose fotokatalizom u zaštiti okoliša, intenzifikacijom procesa u zaštiti okoliša, fotokatalizom u uvjetima simuliranoga Sunčeva zračenja, te je bila voditeljica dvaju međunarodnih projekata. Članica je HATZ-a od 2009.


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. Monografija. 1919. – 2009. Zagreb, 2009., str. 355.

Tomašić, Vesna

Kemijsko‑tehnološka inženjerka, stručnjakinja za katalitičko reakcijsko inženjerstvo.

Opći podatci
Ime
Vesna
Prezime
Tomašić
Mjesto i datum rođenja
Sisak, 18. 06. 1964.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija