Objavljeno: .
Ažurirano: 20. prosinca 2021.

Zrnčević, Stanka (Zagreb, 2. I. 1946), kemijska inženjerka, stručnjakinja za katalitičko reakcijsko inženjerstvo.

Diplomirala je na Tehnološkome fakultetu (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) u Zagrebu 1969., gdje je doktorirala 1981. disertacijom Utjecaj trovanja na prijenosna svojstva katalizatora u reakciji hidriranja benzena (mentor → Z. Gomzi). Od 1970. radila je na Kemijsko-tehnološkom institutu Tehnološkoga fakulteta, a od 1971. na Tehnološkome fakultetu, kao redovita profesorica od 1991; umirovljena je 2014. Predavala je kolegije Kataliza i katalizatori, Inženjerstvo u zaštiti okoliša, Reakcijsko inženjerstvo i kataliza, Katalitički reaktori, Katalitičko reakcijsko inženjerstvo, Kataliza u zaštiti okoliša. Sudjelovala je u ustroju i razvoju Zavoda za reakcijsko inženjerstvo i katalizu, kojega je bila predstojnica (1986–88., 2001–03). Prodekanica Fakulteta bila je 1995–97., a dekanica 1997–2001. Znanstveno i stručno bavi se katalitičkim reakcijskim inženjerstvom, napose primjenom katalize u zaštititi okoliša. Autorica je udžbenika Kataliza i katalizatori (2005). Dobitnica je godišnje nagrade HATZ-a »Rikard Podhorsky« (2008), a redovita članica te akademije je od 2009.


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. Monografija. 1919. – 2009. Zagreb, 2009., str. 371.

Zrnčević, Stanka

Kemijska inženjerka, stručnjakinja za katalitičko reakcijsko inženjerstvo.

Opći podatci
Ime
Stanka
Prezime
Zrnčević
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 02. 01. 1946.

Kategorije i područja
Kategorija