Objavljeno: .
Ažurirano: 31. svibnja 2022.

Gomzi, Zoran (Karlovac, 25. III. 1940), kemijski inženjer, stručnjak za reakcijsko inženjerstvo.

Diplomirao je na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehnološkoga fakulteta (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) u Zagrebu 1963., gdje je doktorirao 1975. disertacijom Kinetika i mehanizam reakcija esterifikacija i dehidratacija uz ionske izmjenjivače kao katalizatore (mentor → B. Lovreček). Od 1964. do 1967. radio je u poduzeću Industrija proizvoda za rasvjetu (IPR; poslije tvornica baterija i svjetiljaka Croatia). Od 1967. bio je zaposlen na Fakultetu, od 1989. kao redoviti profesor; umirovljen je 2010. Uveo je u studij i predavao kolegije Reakcijsko inženjerstvo i Kemijski reaktori. Od osnutka Zavoda za reakcijsko inženjerstvo 1979. u više navrata bio je njegov predstojnik te prodekan Fakulteta 1991–93.

Bavi se kemijskim i reakcijskim inženjerstvom, napose proučavanjem katalitičkih svojstava ionskih izmjenjivača i neidealnih strujanja plin-kapljevina, te kinetičkim istraživanjem u višefaznim reaktorima, modeliranjem reaktora i reakcijskih sustava. Autor je knjige Kemijski reaktori (1998). Redoviti je član HATZ-a od 1993. i tajnik Odjela za kemijsko inženjerstvo 2003–05. Dobitnik je Nagrade »Fran Bošnjaković« Sveučilišta u Zagrebu 2006., gdje je professor emeritus od 2011.


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. Monografija. 1919. – 2009. Zagreb, 2009., str. 260.

Iz arhive LZMK-a

M. Kaštelan-Macan: GOMZI, ZORAN. Hrvatski biografski leksikon, sv. 5, 2002., str. 46.

Gomzi, Zoran

Kemijski inženjer, stručnjak za reakcijsko inženjerstvo.

Opći podatci
Ime
Zoran
Prezime
Gomzi
Mjesto i datum rođenja
Karlovac, 25. 03. 1940.
Povezana poduzeća
Croatia – Baterije

Kategorije i područja
Kategorija