Objavljeno: .
Ažurirano: 22. listopada 2019.

Transactions of FAMENA, znanstveno-stručni časopis koji obrađuje teme iz tehničkoga područja te ga od 1970. izdaje → Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB) u Zagrebu.

Prvotno je izlazio pod nazivom Zbornik radova Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (1970–95), potom Radovi Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (1996–97) te Radovi Fakulteta strojarstva i brodogradnje – Acta (1997–99). Današnji naziv nosi od 2000., a kratica FAMENA u naslovu skraćuje puni naziv časopisa Transactions of Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture. Od 1974. do 1992. suizdavač mu je uz FSB (parna godišta) i uredništvo časopisa Strojarstvo (neparna godišta); zbornik je svako neparno godište donosio pretisak radova prethodno objavljenih u Strojarstvu. Od 1997. časopis ima međunarodni Izdavački savjet, a 2000. prošireno je i uredništvo.

Izlazio je različitim ritmom: jednom (2000), dva (2001–08) i četiri puta na godinu (od 2009). Objavljuje radove iz mehanike i termodinamike, tehnologije i proizvodnje, konstrukcija, energetike, organizacije rada i industrijskog inženjerstva te ostalih područja, u posljednje doba pretežno na engleskom jeziku. Indeksiran je u međunarodnim bazama podataka, a od 2012. dostupan je i na portalu znanstvenih časopisa RH.

Glavni urednici časopisa Transactions of FAMENA
Josip Hribar 1970–76.
Rudolf Buljan 1976–92 (neparna godišta)
Zora Smolčić-Žerdik 1976–92 (parna godišta) i 1996–99.
Ivo Alfirević od 2000.

 


Ostali podatci
Što pročitati?

I. Alfirević, Z. Smolčić-Žerdik: Kratak povijesni osvrt na razvoj časopisa Radovi FSB. Transactions of FAMENA, 25(2001) 1, str. 41–45.

Mrežne poveznice

Transactions of FAMENA

Transactions of FAMENA. Hrčak, portal hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa

Transactions of FAMENA
Naslovnica znanstveno-stručnog časopisa Transactions of FAMENA, 2000., Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb

Znanstveno-stručni časopis koji obrađuje teme iz tehničkoga područja te ga od 1970. izdaje Fakultet strojarstva i brodogradnje (FSB) u Zagrebu.

Opći podatci
Mjesto izdavanja
Zagreb
Početak izlaženja
1970.
Prijašnji nazivi

Zbornika radova Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (1970–96)

Radovi Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu (1996–97)

Radovi Fakulteta strojarstva i brodogradnje – Acta (1997–2000)

Transactions of FAMENA (od 2000)

Povezani časopisi

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje