Objavljeno: .
Ažurirano: 24. svibnja 2022.

Trinajstić, Ljubomir (Volosko, 31. V. 1908 – Zagreb, 19. VII. 2010), kemijski inženjer, stručnjak za razvoj kemijsko-farmaceutskih proizvodnih postupaka.

Diplomirao je 1932. na Kemijsko-tehnološkom odjelu Tehničkoga fakulteta u Zagrebu. Od 1936. radio je u tvornici farmaceutskih proizvoda Kaštel (→ Pliva) u Zagrebu, gdje se u tvorničkom pogonu bavio pripravom spojeva sintetiziranih u laboratoriju poduzeća. Ubrzo nakon njegova dolaska započela je proizvodnja pentametilen tetrazola, čime je obilježen početak sintetske proizvodnje lijekova u Kaštelu. U suradnji s → Vladimirom Prelogom i → Ernestom Rajnerom 1938. razvio je tehnološki postupak za proizvodnju prvoga sulfonamidnog bakteriostatika trgovačkoga naziva Streptazol, učinivši Kaštel jednim od prvih proizvođača tog lijeka u svijetu. Iz tih se razloga Lj. Trinajstića smatra jednim od pokretača industrijske proizvodnje kemijskih spojeva za pripravu farmaceutskih preparata u Hrvatskoj. Bio je tehnički direktor Plive, u koju je Kaštel integriran 1945. Od 1957. radio je u Kemijskoj industrijskoj zajednici (također dio Plive), a od 1963. sudjelovao je u izgradnji tvornice Organska kemijska industrija (OKI). Odande je 1976. otišao u mirovinu.

Trinajstić, Ljubomir
Kemijski inženjer, stručnjak za razvoj kemijsko-farmaceutskih proizvodnih postupaka.

Opći podatci
Ime
Ljubomir
Prezime
Trinajstić
Mjesto i datum rođenja
Volosko, 31. 05. 1908.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 19. 07. 2010.
Povezana poduzeća

Kategorije i područja