Objavljeno: .
Ažurirano: 15. srpnja 2022.

Udruga hrvatskih rudarskih inženjera (UHRI), strukovna udruga inženjera rudarstva, geologije, naftnoga rudarstva i geotehnike, te srodnih struka vezanih uz rudarsku djelatnost. Osnovana je 1991. u Zagrebu, a sljednik je rudarske sekcije uspostavljene 1948. pri Društvu inženjera i tehničara Hrvatske. Ciljevi su Udruge unapređenje i promicanje rudarske struke i djelatnosti, unapređenje gospodarenja mineralnim sirovinama i zaštite okoliša, unapređenje statusa rudarskih djelatnika te poticanje znanstvenog i stručnog usavršavanja, a ostvaruju se u području gospodarstva, međunarodne suradnje, obrazovanja, znanosti i istraživanja. Udruga sudjeluje u organizaciji domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstveno-stručnih skupova, kongresa, seminara i škola, te u izdavanju znanstvenih i stručnih publikacija. Surađuje s domaćim i stranim strukovnim, znanstvenim, obrazovnim i gospodarskim institucijama te sudjeluje u unapređenju rudarske regulative. Od 1992. suizdavač je → Rudarsko-geološko-naftnog zbornika. Članica je European Federation of Explosives Engineers (EFEE).


Ostali podatci
Što pročitati?

Spomen-knjiga stodvadesetpetogodišnjice Hrvatskog inženjerskog saveza. Zagreb, 2003., str. 369–379.

Udruga hrvatskih rudarskih inženjera (UHRI)
Strukovna udruga inženjera rudarstva, geologije, naftnoga rudarstva i geotehnike, te srodnih struka vezanih uz rudarsku djelatnost.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Zagreb
Godina osnutka
1948.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Uže područje