Objavljeno: .
Ažurirano: 24. svibnja 2022.

Uratarić, Vladimir (Vojnik, Slovenija, 16. VIII. 1901 – Varaždin, 23. I. 1974), rudarski inženjer, autor prvih djela iz područja rudarstva u Hrvatskoj.

Diplomirao je na ljubljanskome tehničkom fakultetu (1925). Radio je u ugljenokopima u Sloveniji (Velenje) i Srbiji (Senjski rudnik), te na Rudarskoj srednjoj školi u Varaždinu gdje je vodio rudarski kabinet i školsku knjižnicu, a 1948–56. bio je direktor. Uz njegovo je ime vezana zamisao o osnivanju više tehničke škole za izobrazbu inženjera rudarske struke, koja je potom osnovana i zatim prerasla u → Geotehnički fakultet (sv. 3) u Varaždinu. Autor je prvoga hrvatskoga suvremenog rudarskog udžbenika Rudarstvo I i II (1947–48), priručnika za izobrazbu stručnih rudarskih kadrova Rudar (1948), skripta iz oplemenjivanja mineralnih sirovina Triebljenje (1942) i Rudarsko gospodarstvo (1944).

Uratarić, Vladimir
Rudarski inženjer, autor prvih djela iz područja rudarstva u Hrvatskoj.

Opći podatci
Ime
Vladimir
Prezime
Uratarić
Mjesto i datum rođenja
Vojnik (Slovenija), 16. 08. 1901.
Mjesto i datum smrti
Varaždin, 23. 01. 1974.
Povezane ustanove
Geotehnički fakultet

Kategorije i područja