Objavljeno: .
Ažurirano: 5. studenoga 2018.

Veža, Ivica (Split, 26. VIII. 1951), strojarski inženjer, stručnjak za organizaciju rada i proizvodnje.

Diplomirao je 1975., magistrirao 1980. te doktorirao 1985. disertacijom Prilog optimiranju toka materijala (mentor → H. Jaeger) na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Radio je u Brodogradilištu Split (1975–78), na splitskoj Višoj pomorskoj školi (1978–80) te u poduzeću Jugoplastika (1988–90). Od 1981. zaposlen je na splitskome Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, od 1997. redoviti profesor. Predaje kolegije Tehnološka priprema rada, Projektiranje proizvodnih procesa, Ekonomika i organizacija proizvodnje i dr. Bio je predstojnik Zavoda za strojarsku tehnologiju (1991–94., 1998–2000., 2004–06), osnivač studija Industrijsko inženjerstvo (2006), prodekan (2000–04), te je šef Katedre i Laboratorija za industrijsko inženjerstvo (od 2000) toga fakulteta.

Područja su njegova znanstvenoga i stručnoga interesa organizacija rada i proizvodnje te proizvodni menadžment, odn. strateško oblikovanje proizvodnih sustava (engl. lean managment). Autor je knjiga Projektiranje proizvodnih procesa (1995), Napredne proizvodne tehnologije (2007), Lean menadžment (2010). Osnivač je i predsjednik udruge Brodograđevni klaster Splitsko-dalmatinske županije od 2006. Član je HATZ-a od 2000.

Veža, Ivica

Strojarski inženjer, stručnjak za organizaciju rada i proizvodnje.

Opći podatci
Ime
Ivica
Prezime
Veža
Mjesto i datum rođenja
Split, 26. 08. 1951.
Povezane osobe
Povezane ustanove
Akademija tehničkih znanosti Hrvatske,
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje