Objavljeno: .
Ažurirano: 21. studenoga 2023.

Vranić, Vladimir (Schwarz; Leo Vlatko) (Zagreb, 10. XI. 1896 – Zagreb, 3. VIII. 1976), matematičar, stručnjak za vjerojatnost i statistiku.

Pohađao je studij matematike i fizike od 1915. na Mudroslovnom fakultetu u Zagrebu, gdje je doktorirao 1920. disertacijom Prilog novijim istraživanjima o singularitetima funkcija definiranih beskonačnim redovima. Od 1919. bio je pomoćni asistent za matematiku tadašnje Šumarske akademije te asistent pri Zavodu za primijenjenu matematiku Tehničke visoke škole u Zagrebu, od 1922. honorarni docent Geodetskog odsjeka Tehničke visoke škole, od 1927. profesor u Prvoj realnoj gimnaziji te 1931−42. prokurist i glavni aktuar u Odjelu za osiguranje života u Jadranskom osiguravajućem društvu u Zagrebu. Od 1945. bio je docent u Ekonomsko-komercijalnoj školi, poslije na Ekonomskome fakultetu (od 1953. redoviti profesor), a od 1954. redoviti profesor na Građevinskom odsjeku Tehničkoga fakulteta (→ Građevinski fakultet) u Zagrebu. Predavao je kolegije Numeričko računanje, Matematika, Statistika i dr. Bio je dekan Ekonomskoga fakulteta (1951−52), te Arhitektonsko-građevinsko-geodetskoga fakulteta (1957−58) gdje je bio predstojnik Zavoda za matematiku (1963−64). Umirovljen je 1968. Predavao je i na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu u Zagrebu (1947−71).

Znanstveno i stručno bavio se ponajviše teorijom redova i sfernom trigonometrijom te primjenom nomografskih metoda u teoriji linearne i nelinearne korelacije. Proučavao je i slogovnu strukturu hrvatskoga jezika. Kao predstojnik Elektronsko-numeričkoga centra Instituta za matematiku Sveučilišta u Zagrebu istaknuo se 1967. u nabavi elektroničkoga računala CAE 90-40 (→ SRCE; sv. 4), prvoga u nas. Time se promaknuo u doajena znanstvenoga računarstva u Hrvatskoj. Autor je sveučilišnog udžbenika Vjerojatnost i statistika (1958). Dobitnik je Nagrade za životno djelo (1969).


Ostali podatci
Što pročitati?

D. Blanuša: Profesor dr VLADIMIR VRANIĆ. 10. XI 1896. — 3. VIII. 1976. Glasnik matematički, 12(1977) 1, str. 209−213.

S. Mardešić, D. Veljan: Profesor Vladimir Vranić (1896.–1976.), matematičar i pionir elektroničkog računarstva u Hrvatskoj. Prirodoslovlje, 13(2013) 1–2, str. 209−226.

Mrežne poveznice
Iz arhive LZMK-a

VRANIĆ, VLADIMIR. Židovski biografski leksikon, radna verzija, mrežno izdanje

Vranić, Vladimir

Matematičar, stručnjak za vjerojatnost i statistiku.

Opći podatci
Ime
Vladimir (Leo Vlatko)
Prezime
Vranić (Schwarz)
Mjesto i datum rođenja
Zagreb, 10. 11. 1896.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 03. 08. 1976.
Povezane ustanove
Građevinski fakultet u Zagrebu
Nagrada
državne nagrade za znanost