Objavljeno: .
Ažurirano: 5. studenoga 2018.

Vulić, Nenad (Split, 26. VIII. 1960), strojarski inženjer, stručnjak za brodsko i konstrukcijsko strojarstvo.

Diplomirao je 1983. na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu (FESB), a doktorirao 1995. disertacijom Numeričko modeliranje postupka zaustavljanja širenja pukotina (mentor → S. Jecić) na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. U brodogradilištu Brodosplit bio je zaposlen od 1984. kao inženjer u pogonu Strojomontaže, a u Jugoslavenskom registru brodova (→ Hrvatski registar brodova) od 1984. kao ekspert za strojarstvo, od 1992. glavni ekspert za strojarstvo, od 1994. voditelj Odjela za strojarstvo i materijale te od 2011. pomoćnik ravnatelja za poslove istraživanja i razvoja. Na FESB-u izvodi nastavu od 1990., od 2009. u zvanju redovitoga profesora. Predaje kolegije Elementi strojeva i Osiguranje kvalitete. Na Pomorskome fakultetu u Splitu od 2014. redoviti je profesor i od 2017. ravnatelj Centra za istraživanje i razvoj. Predaje kolegije Brodski porivni sustav, Modeliranje i simuliranje brodskih sustava, Mehanika pomorskih konstrukcija, Mehanizmi i vibracije, Brodski strojni elementi i Elementi strojeva.

Glavno područje njegova znanstvenoga i stručnog interesa je konstrukcijsko strojarstvo (elementi strojeva, čvrstoća, vibracije, zamor i pogonska čvrstoća) i brodsko strojarstvo (brodski porivni sustavi, dizelski motori, zupčanici i prijenosnici, brodski vijci). Autor je knjige Sustavi upravljanja kvalitetom (2001).

Vulić, Nenad
Strojarski inženjer, stručnjak za brodsko i konstrukcijsko strojarstvo.

Opći podatci
Ime
Nenad
Prezime
Vulić
Mjesto i datum rođenja
Split, 26. 08. 1960.
Povezane osobe
Povezane ustanove
Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje,
Pomorski fakultet u Splitu

Kategorije i područja
Kategorija
Potkategorija
Područje