Objavljeno: .
Ažurirano: 20. svibnja 2024.

Bartolić, Ivo (Ivan) (Glina, 19. VI. 1912 – Zagreb, 23. VII. 2013), arhitekt, dao je znatan doprinos stvaranju stambene i hotelske arhitekture u Hrvatskoj početkom druge polovice XX. st.

Diplomirao je 1939. na arhitektonskom odjelu Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu u klasi → Drage Iblera. Do početka II. svj. rata radio je kao projektant suradnik u atelijerima → Stjepana Planića, → Slavka Löwyja, D. Iblera i → Vladimira Potočnjaka. Nakon završetka rata 1945–47. radio je u ministarstvima građevina i zdravlja, gdje se kao član nekoliko stručnih povjerenstava bavio problemima građevinskoga zakonodavstva. Od 1948. bio je zaposlen u → Arhitektonskome projektnom zavodu u Zagrebu kao glavni projektant. Godine 1954. osnovao je projektni biro Bartolić, koji se 1963. s nekoliko drugih biroa udružio u Arhitektonski projektni zavod. Rukovodio je njime sve do umirovljenja 1973.

Hotel Panonija, 1966., Sisak

Bavio se pretežno projektiranjem stambene arhitekture, posebice problematikom tipizirane serijske i montažne gradnje. Primjenom jedinstvenoga građevinskog modula u sklopu jednostavne, funkcionalne koncepcije prostora i konstrukcije nastojao je ostvariti preduvjete za industrijsku proizvodnju građevnih komponenata stanova. Po njegovim projektima izvedena su stambena naselja, kao i samostalne stambene zgrade i blokovi u Zagrebu (Trnsko, Folegovićevo naselje, Voltino, Vrbik i dr.), Sisku (naselja Viktorovac, Caprag i Moša Pijade), Varaždinu, Čakovcu, Puli, Zadru, Splitu, Herceg-Novom, Nikšiću, Banjoj Luci, Postojni, Tolminu i dr. Nakon 1965. posvetio se isključivo projektiranju hotela među kojima se ističu Panonija u Sisku (1966), Park u Čakovcu (1967), Istra na Crvenom otoku kraj Rovinja (1969), Materada u Poreču (1971), Eden u Rovinju (1971., s M. Begovićem). Bavio se također uređenjem interijera javnih zgrada te pisao i objavljivao stručne članke u časopisima Naše građevinarstvo i Čovjek i prostor. Dobitnik je Nagrade »Viktor Kovačić« za životno djelo (1987).

Hotel Materada, 1971., Poreč

Ostali podatci
Što pročitati?

B. Bobovec, L. Korlaet, N. Virag: Arhitekt Ivo Bartolić. Prolegomena opusu. Prostor, 23(2015) 1(49), str. 161–173.

Arhitekt Ivo Bartolić. Modernistička arhitektura Siska (katalog izložbe). Sisak, 2016.

Iz arhive LZMK-a

Ž. Domljan: BARTOLIĆ, IVO. Hrvatski biografski leksikon, sv. 1, 1983., str. 486–487.

Bartolić, Ivo

Arhitekt, dao znatan doprinos stvaranju stambene i hotelske arhitekture u Hrvatskoj početkom druge polovice XX. st.

Opći podatci
Ime
Ivo (Ivan)
Prezime
Bartolić
Mjesto i datum rođenja
Glina, 19. 06. 1912.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 23. 07. 2013.
Povezane osobe
Begović, Miroslav,
Gomboš, Stjepan,
Ibler, Drago
Povezana poduzeća
Arhitektonski projektni zavod
Nagrada
Nagrada »Viktor Kovačić«
Povezani časopisi
Čovjek i prostor

Kategorije i područja
Kategorija
Područje