Objavljeno: .
Ažurirano: 20. studenoga 2018.

Butković, Mirko (Karlovac, 21. IX. 1936), strojarski inženjer, stručnjak za mehaničke vibracije i pogonsku čvrstoću konstrukcija.

Diplomirao je 1961., magistrirao 1971. te doktorirao 1976. disertacijom Prigušenje feromagnetičnog materijala kod biaksijalnog stanja naprezanja (mentor → A. Vučetić) na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Magistrirao je i na sveučilištu Washington (Washington University) u St. Louisu 1973. Radio je u tvornici → Jugoturbina u Karlovcu (1961–2003) na razvoju novih parnih i plinskih turbina, dizelskih motora, pumpa i strojeva za balansiranje te novih pogona. Istodobno je bio aktivan i u znanosti. Predavao je na Višoj tehničkoj strojarskoj školi u Karlovcu (1961–97), koja je 1983. pripojena zagrebačkomu Fakultetu strojarstva i brodogradnje kojega je bio redoviti profesor od 1988. Bio je i redoviti profesor novoosnovanoga Veleučilišta u Karlovcu (1997–2006), kojega je bio suosnivač te rektor (1997–2005) i prodekan (2005–06), kao i Tehničkoga fakulteta u Rijeci (1988–2006). Umirovljen je 2006. Predavao je kolegije iz područja tehničke mehanike, otpornosti materijala, dinamike, vibracija, dinamike strojeva, pogonske čvrstoće.

Područja su njegova znanstvenoga i stručnoga interesa mehaničke vibracije i pogonska čvrstoća konstrukcija. Bio je glavni urednik časopisa Tehničke informacije Jugoturbine – Karlovac i TPK – Zagreb (1972–93) i predsjednik (1981−83. i 1986−94) → Hrvatskoga društva za teoriju strojeva i mehanizama. Član je emeritus HATZ-a od 2006.


Ostali podatci
Iz arhive LZMK-a

D. Bidjin: BUTKOVIĆ, MIRKO. Hrvatski biografski leksikon, sv. 2, 1989., str. 534.

Butković, Mirko

Strojarski inženjer, stručnjak za mehaničke vibracije i pogonsku čvrstoću konstrukcija.

Opći podatci
Ime
Mirko
Prezime
Butković
Mjesto i datum rođenja
Karlovac, 21. 09. 1936.
Povezane osobe
Povezane ustanove
Povezana poduzeća

Kategorije i područja
Kategorija
Područje
Uže područje