Objavljeno: .
Ažurirano: 17. lipnja 2024.

Dragomanović, Aleksandar (Banja Luka, 7. VI. 1921 – Zagreb, 16. II. 1996), arhitekt, predstavnik kasne moderne arhitekture, osobito posvećen projektiranju trgovačkih, poslovnih i obrazovnih zgrada.

Diplomirao je 1951. na Arhitektonskom odsjeku Tehničkoga fakulteta (→ Arhitektonski fakultet) u Zagrebu, gdje se iste godine zaposlio u svojstvu asistenta → Alfreda Albinija. Godine 1972. habilitirao se radom Problematika robnih kuća na primjerima Trnsko u Zagrebu, Novi Sad i Vinkovci, a 1986. postao je redovitim profesorom. Umirovljen je 1991. Bio je predstojnik Katedre za arhitektonsko projektiranje 1976–78. i Zavoda za arhitekturu 1983–87.

Poslovno-trgovačka zgrada SDK-a (Služba društvenoga knjigovodstva), Zagreb, foto: Marija Braut

Njegova se arhitektura odlikuje racionalnim funkcionalnim i konstruktivno-tehnološkim rješenjima te estetiziranim minimalističkim oblikovanjem. Opus mu obuhvaća petnaestak izvedenih zgrada javne namjene (većinom trgovački, poslovni i obrazovni centri), tridesetak natječajnih radova te dvadesetak neizvedenih projekata. Među realiziranim projektima ističu se: paviljon konfekcije na Zagrebačkom velesajmu (1958., s N. Kučanom; 1963. preseljen u Prašku ulicu u Zagrebu; izgorio 1982), Kemijski institut u Skoplju (1964), robne kuće – Nama u Trnskom u Zagrebu (1964–66), u Vukovaru (1966), Zvezda (1967) i Slavija (1970) u Novom Sadu i Vama u Varaždinu (1969–78., s R. Nikšićem i E. Šmidihenom), te Sveučilišni računski centar – SRCE u Marohnićevoj ulici (1972), dječji vrtić u Sopotu (1974–77., s R. Nikšićem) i poslovna zgrada SDK-a (Službe društvenog knjigovodstva), danas FINA-e u Vukovarskoj ulici (1971–80., s R. Nikšićem), sve u Zagrebu. Dobitnik je nagrada »Viktor Kovačić« (1966. i 1972. godišnje, 1985. za životno djelo), »Vladimir Nazor« (1987. za životno djelo) te Zagrebačkoga salona (1982).

Sveučilišni računski centar – SRCE iz 1972., Zagreb

Dječji vrtić u Sopotu iz 1977., Zagreb

Ostali podatci
Što pročitati?

Aleksandar Dragomanović, dipl. ing. arhitekture. U: Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet 1919./1920. – 1999./2000. Osamdeset godina izobrazbe arhitekata u Hrvatskoj. Zagreb, 2000., str. 183.

A. Žunić, Z. Karač: Robne kuće i opskrbni centri arhitekta Aleksandra Dragomanovića. Prostor, 23(2015) 2(50), str. 276–303.

A. Žunić: Poslovne i uredske zgrade arhitekta Aleksandra Dragomanovića. Prostor, 25(2017) 1(53), str. 40–73.

A. Žunić: Odgojno-obrazovne zgrade arhitekta Aleksandra Dragomanovića. Prostor, 28(2020) 1(59), str. 40–75.

Mrežne poveznice
Iz arhive LZMK-a

T. Premerl: DRAGOMANOVIĆ, ALEKSANDAR. Hrvatski biografski leksikon, sv. 3, 1993., str. 569–570.

Dragomanović, Aleksandar

Arhitekt, predstavnik kasne moderne arhitekture.

Opći podatci
Ime
Aleksandar
Prezime
Dragomanović
Mjesto i datum rođenja
Banja Luka (BiH), 07. 06. 1921.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 16. 02. 1996.
Povezane osobe
Albini, Alfred,
Kučan, Ninoslav,
Nikšić, Radovan,
Šmidihen, Edo
Povezane ustanove
Arhitektonski fakultet,
Tehnički fakultet u Zagrebu
Nagrada
Nagrada »Viktor Kovačić«,
Nagrada »Vladimir Nazor«,
Zagrebački salon

Kategorije i područja
Kategorija
Područje