Objavljeno: .
Ažurirano: 21. ožujka 2023.

Ercegović, Stjepan (Sušak, 3. X. 1906 – Karlovac, 13. IV. 1977), brodograđevni inženjer, stručnjak za projektiranje brodogradilišta.

Diplomirao je 1930. na brodograđevnom odjelu Tehničkoga fakulteta (→ Fakultet strojarstva i brodogradnje; FSB) u Zagrebu. Godine 1931. zaposlio se u Brodogradilištu Split (→ Brodosplit), gdje je do 1944. bio voditelj Konstrukcijskog ureda, a potom Odjeljenja za pripremu gradnje i nabave materijala. Bio je načelnik Odjela pripreme u Kvarnerskim brodogradilištima (→ 3. maj) (1945–48). Godine 1948. postao je direktor plana u Generalnoj direkciji sjevernih jadranskih brodogradilišta u Rijeci, a potom glavni inženjer → Centralne uprave brodogradnje u Beogradu (1951–53). Od 1953. bio je načelnik odjela za pomorske baze u Brodarskom naučnom institutu u Zagrebu (→ Brodarski institut). Na Strojarsko-brodograđevnom fakultetu u Zagrebu (poslije FSB) počeo je predavati 1957., a redoviti profesor postao je 1963; umirovljen je 1970. Predavao je kolegije Konstrukcija broda, Brodogradilišta i tehnologija brodogradnje, Organizacija i poslovanje brodogradilišta. Sudjelovao je u izradbi mnogih projekata domaćih i inozemnih brodogradilišta. Autor je knjiga Konstrukcija broda, dio 1,2,3 (1973–76). Bio je suradnik Pomorske i Tehničke enciklopedije LZ-a.


Ostali podatci
Što pročitati?

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu u razdoblju od 1979. do 1989. Zagreb, 1989., str. 221–222.

Iz arhive LZMK-a

V. Humski: ERCEGOVIĆ, STIPAN. Hrvatski biografski leksikon, sv. 4, 1998., str. 51.

Ercegović, Stjepan

Brodograđevni inženjer, stručnjak za projektiranje brodogradilišta.

Opći podatci
Ime
Stjepan
Prezime
Ercegović
Mjesto i datum rođenja
Sušak, 03. 10. 1906.
Mjesto i datum smrti
Karlovac, 13. 04. 1977.

Kategorije i područja