Objavljeno: .
Ažurirano: 6. rujna 2021.

Eškinja, Ivan (Prizren, 15. V. 1934 – Zagreb, 8. XI. 1999), kemijski inženjer, stručnjak za analitičke metode u kemijskoj tehnologiji.

Diplomirao je na Tehnološkome fakultetu (→ Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije) u Zagrebu 1959., gdje je doktorirao 1973. disertacijom Studij oksidnih i oksihidratnih slojeva na aluminiju (mentor → B. Lovreček). U Zagrebu je radio u Tvornici dugmadi (1950–51), Tekstilnoj tvornici Pobjeda (1951–53), Geoistraživanjima (1959–62), a 1962. zaposlio se na Tehnološkome fakultetu, gdje je od 1985. bio redoviti profesor. Predavao je kolegije Instrumentalna analiza, Procesna analiza, Određivanje kvalitete zraka, Metode instrumentacije i monitoring kvalitete voda, Otrovni metali u atmosferi. Bio je predstojnik Zavoda za analitičku kemiju (1994–97), prodekan Fakulteta (1983–85, 1997–99) i dekan (1985–90). Znanstveno i stručno bavio se istraživanjem korozije i zaštite materijala, razvojem separacijskih tehnika i analitičkih metoda za određivanje tragova metala i organskih zagađivala u vodama i atmosteri, razvojem elektrokemijskih osjetila, procesnim analizatorima za praćenje kakvoće zraka te ekološki prihvatljivim tehnologijama zbrinjavanja hidroksida teških metala. Suautor je udžbenika Semi-mikro kvalitativna analiza (s M. Gyiketta-Ogrizek, 1973) i Kvalitativna anorganska kemijska analiza (sa Z. Školjićem, 1984–97).


Ostali podatci
Što pročitati?

Eškinja, Ivan. Zagreb, 2004.

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. Monografija. 1919. – 2009. Zagreb, 2009., str. 251.

Iz arhive LZMK-a

S. Paušek-Baždar: EŠKINJA, IVAN. Hrvatski biografski leksikon, sv. 4, 1998., str. 93.

Eškinja, Ivan

Kemijski inženjer, stručnjak za analitičke metode u kemijskoj tehnologiji.

Opći podatci
Ime
Ivan
Prezime
Eškinja
Mjesto i datum rođenja
Prizren (Kosovo), 15. 05. 1934.
Mjesto i datum smrti
Zagreb, 08. 11. 1999.
Povezane osobe

Kategorije i područja
Kategorija