Objavljeno: .
Ažurirano: 7. ožujka 2024.

Karač, Zlatko (Vukovar, 28. IX. 1961), arhitekt, stručnjak za zaštitu urbanističkoga i arhitektonskog naslijeđa te povijest hrvatske arhitekture i urbanizma.

Diplomirao je 1987. na → Arhitektonskome fakultetu u Zagrebu, gdje je i doktorirao 2010. disertacijom Analiza urbanističko-arhitektonskog razvoja Vukovara s težištem na urbanom razvoju tijekom srednjovjekovnoga i turskog razdoblja do 1700. godine (mentor → M. Obad Šćitaroci). Na Fakultetu je zaposlen od 1988., u zvanju redovitoga profesora od 2020; prodekan za znanost bio je 2011–20.

Područje njegova znanstvenog i stručnog interesa uključuje urbanističko i prostorno planiranje, osobito konzervatorsku problematiku i zaštitu baštine te povijest hrvatske arhitekture i urbanizma, na čemu se temelje i nastavni kolegiji koje predaje (Urbanizam, Hrvatska tradicijska arhitektura, Povijest hrvatskog urbanizma i dr.). Predavao je i na Tehničkom veleučilištu, Građevinskom, Šumarskom te na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje je utemeljio kolegije Islamska arhitektura i umjetnost te Židovi i arhitektura. Objavio je nekoliko stotina znanstvenih i stručnih radova te više knjiga, među ostalima: Synagogue Architecture in Croatia in the Age of Historicism (2000), Antologijski arhitektonski vodič Zagreba. 100 izabranih zgrada (2012., s A. Žunićem), Islamska arhitektura i umjetnost u Hrvatskoj. Osmanska i suvremena baština (2018., s A. Žunićem), Studije o arhitekturi sinagoga u Hrvatskoj (2020), Studije o urbanističkom naslijeđu Hrvatske (2022) i dr. Bio je glavni urednik časopisa Prostor (2013–20). Niz godina je aktivno sudjelovao u poslijeratnoj obnovi Vukovara u urbanističkim i konzervatorskim ekspertnim tijelima, bio je član Državnog stožera za obnovu spomeničke baštine Vukovara. Vodeći je stručnjak za konzervatorsko-urbanističku dionicu Plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom grada Dubrovnika pod zaštitom UNESCO-a; tajnik je Znanstvenoga vijeća za arhitekturu, urbanizam i uređenje prostora HAZU-a. Dobitnik je Godišnje nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti (2011).


Ostali podatci
Što pročitati?

Zlatko Karač, dipl. ing. arhitekture. U: Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet 1919./1920. – 1999./2000. Osamdeset godina izobrazbe arhitekata u Hrvatskoj. Zagreb, 2000., str. 276.

Karač, Zlatko
Foto: Sandra Šimunović / CROPIX

Arhitekt, stručnjak za zaštitu urbanističkoga i arhitektonskog naslijeđa te povijest hrvatske arhitekture i urbanizma.

Opći podatci
Ime
Zlatko
Prezime
Karač
Mjesto i datum rođenja
Vukovar, 28. 09. 1961.
Povezane ustanove
Arhitektonski fakultet,
Fakultet šumarstva i drvne tehnologije,
Građevinski fakultet u Zagrebu
Nagrada
državne nagrade za znanost
Povezani časopisi
Prostor

Kategorije i područja
Kategorija
Područje