Objavljeno: .
Ažurirano: 21. lipnja 2022.

Karlovačka pivovara, poduzeće za proizvodnju piva i bezalkoholnih pića osnovano 1854. u Karlovcu. Od 2014. djeluje pod nazivom Heineken Hrvatska d. o. o.

Tvornički kompleks, 2021.

Začetci poduzeća vezani su uz pivovaru koju je na svojem posjedu Prhovo (po kojem se i pivovara popularno nazivala) dao izgraditi Nikola Vranyczany. Zakupci pivovare u sljedećim su godinama bili Ziser, Meretti i Schwarzmayer. Njihovom smrću prestala je proizvodnja piva, a 1877. pivovara je bila prenamijenjena u Tvornicu glinenih peći i drugih glinenih proizvoda. Obitelj Vranyczany prodala je 1896. tvornicu sarajevskom pivaru Đuri Aschenbrenneru koji je ponovno pokrenuo proizvodnju piva. Zbog financijskih poteškoća u drugoj polovici 1890-ih vlasnik se udružio s trgovcem Matesom te je od tada tvornica nosila naziv Karlovačka pivovara Prhovo Aschenbrenner i Mates. Godine 1902. naziv je promijenjen u Građanska pivovara i tvornica slada u Karlovcu.

Razglednica s prikazom Karlovačke pivovare Prhovo, početak XX. st., Gradski muzej Karlovac

Prema podatcima iz 1907. proizvodilo se 4750 hl na godinu.
Nakon I. svj. rata novi vlasnik tvornice postao je Vilim Wambrechtsamer koji je u pivovari radio od 1908. kao tehnički ravnatelj. Poduzeće je tada promijenilo naziv u Gradska pivovara i tvornica slada i leda V. Wambrechtsamer d. d. Tijekom 1920-ih izgrađene su nova zgrada varionice, tvornica umjetnoga leda i ledara za skladištenje leda. Poduzeće je tada zapošljavalo oko 90 radnika, a proizvodilo se oko 25 000 hl piva te oko 80 vagona slada. Godine 1928. prodano je → Zagrebačkoj pivovari te je nastavilo poslovati pod nazivom Zagrebačka pivovara i tvornica slada, podružnica Karlovac. Uprava iz Zagreba dodijelila je karlovačkoj pivovari opskrbu Karlovca i okolice, ograničavajući prodaju na područje južno od Save i Dalmaciju.

Građanska pivovara i tvornica slada u Karlovcu (Tvornica umjetnog leda), početak XX. st., Gradski muzej Karlovac

Tijekom II. svj. rata su se, zbog nedostatka sirovine slada, u pivo stavljali kukuruz, sirak i rezanci repe. Do 1945. osim piva proizvodila su se i bezalkoholna pića Foking i Sinalco. Potkraj II. svj. rata u zastarjelom se pogonu proizvodilo 4800 hl piva na godinu. Godine 1948. tvornica je odvojena od Zagrebačke pivovare. Tada je zapošljavala oko 60 radnika, a iako se strojevi nisu mijenjali 20 godina, dosegnuta je godišnja proizvodnja od 25 000 hl piva i 300 t slada. U to je doba poduzeće imalo skladišta piva u Gospiću i Crikvenici. Prva veća modernizacija pokrenuta je 1959., te je u sljedećih deset godina kapacitet tvornice povećan na 500 000 hl piva na godinu, čime je pivovara iz poluzanatske prerasla u suvremenu industrijsku tvornicu. Ubrzo je ponovno započela proizvodnja bezalkoholnih napitaka Jupija, Cocte, Oranžade, Sode i Cliff-tonika.

Reklama za napitak Sinalco, Zagrebačka dionička pivovara i tvornica slada, podružnica Karlovac, 1941–45., Gradski muzej Karlovac

Odluka o ponovnom integriranju sa Zagrebačkom pivovarom, te s Daruvarskom pivovarom donesena je 1971., kada je osnovano poduzeće Zagrebačke pivovare, koje je postalo pivarski industrijski gigant u SFRJ. U sljedećem razdoblju ulagalo se u povećanje voznoga parka i proširenje asortimana bezalkoholnih pića. Do razdvajanja Zagrebačkih pivovara došlo je 1977., kada su pivovare u Karlovcu, Zagrebu i Daruvaru ponovno nastavile djelovati samostalno. Karlovačka pivovara tada je transformirana u RO s dva OOUR-a: Proizvodnja piva i bezalkoholnih pića i Robni promet. Potkraj 1970-ih izgrađene su nova kotlovnica i nova zgrada za punjenje alkoholnih pića. U tom su razdoblju izgrađeni i distributivni centri u Rijeci, Sisku, Crikvenici i Metkoviću. Nova marka bezalkoholnih pića Polo pokrenuta je 1980.

Novim udruživanjem 1982., poduzeće je postalo dijelom SOUR-a Agroindustrijski kombinat Karlovac u koji su ušli: Poljoprivredno-prehrambeni kombinat Karlovac, Karlovačka industrija mlijeka, Žitoproizvod Karlovac, Ugostiteljsko poduzeće Korana, 14. novembar Slunj, Petrova gora, poljoprivredne zadruge iz Vojnića, Skakavca i Plaškog. U tom razdoblju pivovara je prošla novu fazu modernizacije, izgrađeno je šest fermentora kapaciteta 2700 hl, prošireni su objekti punionice i skladište, kupljeno je postrojenje za skupljanje ugljikova dioksida. Na inicijativu pivovare 1984. pokrenuta je u Karlovcu manifestacija Dani piva. Godine 1985. pivovara je prvi put prestigla proizvodnju Zagrebačke pivovare te je bila najveći proizvođač piva na području Hrvatske (850 000 hl). Do dezintegracije SOUR-a došlo je 1988., kada je tvornica nastavila djelovati pod nazivom Karlovačka pivovara društveno poduzeće.

Zgrada pivovare, 1970-ih, Gradski muzej Karlovac

Pogon pivovare, 1970-ih, Gradski muzej Karlovac

Laboratorij pivovare, 1970-ih, Gradski muzej Karlovac

Dimnjak pivovare, 1970-ih, Gradski muzej Karlovac

Početkom Domovinskoga rata 1991. pivovara je bila oštećena u bombardiranju. Godine 1992. pretvorena je u dioničko društvo u vlasništvu zaposlenika. Zapošljavala je 817 radnika. Godine 1994. većinski paket dionica kupila je Lukšić grupa, a 2003. Karlovačka pivovara postala je članicom Heineken grupe, vodećega svjetskog proizvođača piva. Od 2006. pivovara je u stopostotnome vlasništvu Heineken grupe, dok od 2014. nosi naziv Heineken Hrvatska d. o. o. Pivovara je danas drugi najveći domaći proizvođač piva, te najveći izvoznik. Zapošljava oko 350 radnika. U proizvodnom asortimanu ima lager piva i radler, a u prodajnome lager i ale piva, radler te cider. Godine 2014. pokrenuta je inicijativa zahvaljujući kojoj se pivo proizvodi isključivo od ječma iz domaćeg uzgoja. Godine 2018. na krovove skladišta postavljeno je 1380 sunčanih panela.


Ostali podatci
Što pročitati?

N. Perić: Karlovačka pivovara (1854. – 1992.). U: Grad Karlovac opisan i orisan. Karlovac, 1992., str 5–21.

A. Mašek: Pivarstvo u Hrvatskoj. Osijek, 2010.

Lj. Mejaški: Karlovačka pivovara i radni vijek jednog pivara. Karlovac, 2015.

Mrežne poveznice
Karlovačka pivovara
Etiketa Karlovačkog piva Special, 1960-ih, Gradski muzej Karlovac

Poduzeće za proizvodnju piva i bezalkoholnih pića osnovano 1854. u Karlovcu.

Opći podatci
Mjesto osnutka
Karlovac
Godina osnutka
1854.
Prijašnji nazivi

Karlovačka pivovara Prhovo (1854–96)

Karlovačka pivovara Prhovo Aschenbrenner i Mates (1896–1902)

Građanska pivovara i tvornica slada u Karlovcu (1902–18)

Gradska pivovara i tvornica slada i leda V. Wambrechtsamer (1918–28)

Zagrebačka pivovara i tvornica slada, podružnica Karlovac (1928–48)

Karlovačka pivovara (1948–71)

Zagrebačke pivovare (1971–77)

Karlovačka pivovara (1977–82)

Agroindustrijski kombinat Karlovac (1982–88)

Karlovačka pivovara (1988–2014)

Heineken Hrvatska (od 2014)


Kategorije i područja